Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 153/KBNN-KTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Kho bạc Nhà nước Trung ương Người ký: Nguyễn Đại Trí
Ngày ban hành: 06/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
KHO BẠC NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 153/KBNN-KTNN
V/v hướng dẫn chuyển nguồn kinh phí XTTM quốc gia năm 2011

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi: Bộ Công thương

Trả lời Công văn số 162/BCT-XTTM của Bộ Công thương ngày 10/01/2012 về việc hướng dẫn chuyển nguồn kinh phí Xúc tiến thương mại (XTTM) quốc gia năm 2011, KBNN có ý kiến như sau:

Khoản 4 Điều 7 của Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng ngày 15/11/2010 về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình XTTM quốc gia quy định: kinh phí xúc tiến thương mại quốc gia do ngân sách cấp chưa sử dụng hết trong năm kế hoạch được bổ sung để sử dụng trong năm tiếp theo.

Thực hiện Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán NSNN hàng năm; Kho bạc Nhà nước thực hiện chuyển nguồn kinh phí XTTM quốc gia năm 2011 sang ngân sách năm sau gồm: số dư dự toán kinh phí XTTM quốc gia, số dư tạm ứng kinh phí XTTM quốc gia.

Về việc hạch toán chuyển nguồn sang ngân sách năm sau, Bộ Tài chính đã có Công văn 16856/BTC-KBNN ngày 09/12/2011 v/v hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán và quyết toán niên độ 2011 trên TABMIS; Kho bạc Nhà nước đã có Công văn số 2415/KBNN-KTNN ngày 14/12/2011 v/v hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán và quyết toán niên độ 2011 trên chương trình KTKB.

Trên đây là ý kiến của KBNN, đề nghị Bộ Công thương hướng dẫn các đơn vị trực thuộc phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo KBNN (để báo cáo);
- Sở GD; KBNN các tỉnh, TP (để phối hợp);
- Lưu: VT, Vụ KTNN.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đại Trí

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 153/KBNN-KTNN ngày 06/02/2012 hướng dẫn chuyển nguồn kinh phí Xúc tiến thương mại quốc gia năm 2011 do Kho bạc Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.293

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!