Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 15268/BTC-TCHQ năm 2013 thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu theo Hiệp định của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 15268/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 07/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15268/BTC-TCHQ
V/v thuế GTGT hàng hóa nhập khẩu theo Hiệp định của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro

Trả lời công văn số 4823/PL ngày 06/11/2013 của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro về việc làm thủ tục thông quan, giải phóng đối với hàng hóa phục vụ hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí của Vietsovpetro thuộc diện miễn thuế hải quan theo Hiệp định, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Trong khi chờ ý kiến kết luận cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền về thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu theo Hiệp định của Vietsovpetro, đối với các lô hàng nhập khẩu mới phát sinh từ 01/11/2013, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện thông quan hàng hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và các nhà thầu phụ được hoạt động bình thường. Liên doanh phải có văn bản cam kết sẽ thực hiện kết luận cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền về thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu theo Hiệp định.

Bộ Tài chính thông báo để Liên doanh biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục Hải quan BR - VT (để thực hiện);
- Lưu: VT, TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 15268/BTC-TCHQ năm 2013 thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu theo Hiệp định của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.875
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.227.250