Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1520/TCHQ-GSQL về việc thành lập kho ngoại quan và địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1520/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 03/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1520/TCHQ-GSQL
V/v thành lập kho ngoại quan và địa điểm làm TTHQ ngoài cửa khẩu

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan Thừa Thiên Huế

Trả lời công văn số 196/CHQTTH-NV ngày 21/3/2008 của Cục Hải quan Thừa Thiên Huế về việc thành lập kho ngoại quan và địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1/ Về điểm 1:

- Địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu: Theo quy định tại tiết d điểm 2.1 khoản I mục 4 phần B Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính thì phải có diện tích từ 01 ha trở lên.

- Kho ngoại quan: Hiện nay chưa có quy định giới hạn về diện tích kho. Tuy nhiên, để đảm bảo cho các hoạt động kinh doanh cũng như bảo quản, lưu giữ hoặc thực hiện các dịch vụ đối với hàng hóa, kho ngoại quan phải có diện tích tối thiểu là 1.000m2 và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 22 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ.

2/ Về điểm 2:

Yêu cầu Cục Hải quan Thừa Thiên Huế kiểm tra cụ thể vị trí thiết kế khu nhà làm việc của Hải quan chung cho cả kho ngoại quan và địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu, nếu đảm bảo công tác quản lý Nhà nước về Hải quan, cũng như đáp ứng được các yêu cầu hiện đại hóa, tin học hóa của Ngành trong việc thực hiện quy trình thủ tục hải quan và chế độ kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì báo cáo đề xuất với Tổng cục Hải quan để xem xét giải quyết.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Thừa Thiên Huế biết, thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1520/TCHQ-GSQL về việc thành lập kho ngoại quan và địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.912

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172