Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1518/VPCP-KGVX năm 2017 thực hiện Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế xã hội vùng chuyển dân Sông Đà xây dựng thủy điện Hòa Bình thuộc tỉnh Sơn La giai đoạn 2011-2017 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1518/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 21/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1518/VPCP-KGVX
V/v thực hiện Đề án n định dân cư, phát triển kinh tế xã hội vùng chuyển dân Sông Đà xây dựng thủy điện Hòa Bình thuộc tnh Sơn La giai đoạn 2011-2017

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La (văn bản số 408/TTr-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016) về tiếp tục thực hiện Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân Sông Đà xây dựng thủy điện Hòa Bình thuộc tỉnh Sơn La giai đoạn 2011- 2017, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La thực hiện như sau:

1. Căn cứ tiêu chí về thu nhập quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiu áp dụng cho giai đoạn 2016- 2020 rà soát 4.541 hộ chưa thực hiện chính sách hỗ trợ thuộc Đề án nêu trên. Hộ bảo đảm các tiêu chí về thu nhập theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020 thì tiếp tục được hưởng chính sách quy định đi với hộ nghèo theo Đ án.

2. Thực hiện chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo bảo đảm các tiêu chí về thu nhập theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020 trong năm 2017 theo nguyên tắc: hỗ trợ từ hộ có thu nhập thấp nhất đến hết.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Th
tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng (đ
b/c);
- Các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội,
Tài chính;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg;
TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: QHĐP, KTTH, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3),
1b.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1518/VPCP-KGVX năm 2017 thực hiện Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế xã hội vùng chuyển dân Sông Đà xây dựng thủy điện Hòa Bình thuộc tỉnh Sơn La giai đoạn 2011-2017 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


729

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.251