Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1517/TCHQ-TXNK về trị giá tính thuế xe ôtô BMW do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1517/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 27/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1517/TCHQ-TXNK
V/v trị giá tính thuế xe ôtô BMW

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 550/HQHCM-TXNK ngày 26/02/2013 và số 597/HQHCM-TXNK ngày 04/03/2013 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh báo cáo về việc xử lý vi phạm trị giá tính thuế mặt bằng ô tô nhập khẩu của Công ty CP ô tô Âu Châu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc thực hiện bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật tố tụng hành chính quy định: "…. Bản án, quyết định sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm trong thời hạn do Luật này quy định thì có hiệu lực pháp luật; trường hợp bản án, quyết định sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị thì vụ án phải được giải quyết theo thủ tục phúc thẩm".

Căn cứ Điều 173 Luật tố tụng hành chính quyết định: "…. Xét xử phúc thẩm là việc Tòa án cấp trên trực tiếp xét xử lại vụ án mà bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo hoặc kháng nghị".

Đối chiếu với các quy định trên, trường hợp Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tiếp tục kháng cáo, kháng nghị bản án sơ thẩm thì chưa phải thực hiện ngay Bản án sơ thẩm.

2. Về việc xem xét cộng khoản phí hàng quý 3% (trên tổng số xe) vào trị giá tính thuế đối với các lô hàng xe ôtô của Công ty nhập khẩu trong thời gian tới:

Căn cứ Điều 6 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính thì người khai hải quan có nghĩa vụ kê khai đầy đủ, chính xác các chi phí có liên quan đến việc mua bán hàng hóa nhập khẩu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã khai báo.

Căn cứ Điều 14 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính quy định điều kiện và các khoản điều chỉnh cộng vào trị giá tính thuế.

Theo báo cáo của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thì Công ty CP ô tô Âu Châu có thỏa thuận chấm dứt hiệu lực của các Hợp đồng tư vấn và dịch vụ từ ngày 09/8/2012.

Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh: Trên cơ sở hồ sơ nhập khẩu cụ thể của Công ty CP ô tô Âu Châu, tiếp tục kiểm tra, xác minh, làm rõ khai báo của Công ty về khoản phí hàng quý (3% trên tổng số xe) hoặc các khoản phí khác do Công ty phải trả cho người bán. Nếu có căn cứ, cơ sở xác định Công ty thanh toán các khoản phí hàng quý (3% trên tổng số xe) hoặc các khoản phí khác theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính cho người bán thì cộng vào trị giá tính thuế khi xác định trị giá theo đúng quy định.

3. Về việc tổ chức tham vấn các lô hàng nhập khẩu tiếp theo của Công ty:

Căn cứ Điều 24, Điều 26 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính quy định về việc kiểm tra, tham vấn. Trong đó quy định các trường hợp tham vấn thuộc thẩm quyền của Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Vì vậy, yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nghiên cứu để thực hiện đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Cục KTSTQ (để biết);
- Vụ PC-TCHQ (để biết);
- Lưu: VT, TXNK-TG (05).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1517/TCHQ-TXNK về trị giá tính thuế xe ôtô BMW do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.343
DMCA.com Protection Status

IP: 52.87.253.202