Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1504/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về việc áp mã số và thuế suất đối với mặt hàng giấy nguyên liệu, không tráng, dạng cuộn, mầu vàng

Số hiệu: 1504/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 10/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1504/TCHQ-GSQL

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2006 

 

CÔNG VĂN

VỀ VIỆC ÁP MÃ SỐ VÀ THUẾ SUẤT ĐỐI VỚI MẶT HÀNG GIẤY NGUYÊN LIỆU, KHÔNG TRÁNG, DẠNG CUỘN, MẦU VÀNG

Kính gửi:  Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai

 

Trả lời công văn số 04/CV-TA ngày 27/3/2006 của Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai về việc áp mã số và thuế suất đối với mặt hàng giấy nguyên liệu, không tráng, dạng cuộn, mầu vàng thuộc tờ khai hàng hóa nhập khẩu số 3333/NK/KD/LC ngày 24/6/2005 do Công ty Hoa Vinh nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 110/2003/QĐ-BTC ngày 25/07/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Biểu thuế xuất khẩu; kết quả thử nghiệm số 49PTN ngày 23/3/2006 của Viện Công nghệ giấy và Xenlulô do Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai trích dẫn thì:

Mặt hàng "giấy nguyên liệu, dạng cuộn, đã nhuộm màu vàng, không có lớp tráng phủ bề mặt, định lượng 34,8 g/m2, dùng làm giấy đế (nền) cho giấy cuốn đầu lọc thuốc lá để sản xuất thuốc lá điếu – Tipping base paper" thuộc nhóm 4823, mã số 4823.9091, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 20%.

Tổng cục Hải quan trả lời để quý Tòa án được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 

Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1504/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về việc áp mã số và thuế suất đối với mặt hàng giấy nguyên liệu, không tráng, dạng cuộn, mầu vàng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.455

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209