Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 150/GSQL-TH năm 2014 quy trình giám sát hàng hóa xuất qua lối mở tỉnh Cao Bằng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 150/GSQL-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 10/02/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 150/GSQL-TH
V/v quy trình giám sát hàng hóa xuất qua các lối mở tỉnh Cao Bằng

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng.

Trả lời công văn số 90/HQCB-NV ngày 14/01/2014, công văn số 96/HQCB-NV ngày 15/01/2014, công văn số 109/HQCB-NV ngày 17/01/2014 của Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc phê duyệt quy trình giám sát hàng hóa tạm thời qua các điểm thông quan và quy trình kiểm tra giám sát hàng từ địa điểm kiểm tra hàng hóa của Công ty CP XNK Quảng Bình xuất qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan:

- Căn cứ điểm 1 công văn số 124/VPCP-KTTH ngày 07/01/2014 của Văn phòng Chính phủ thì hiện nay chỉ có cửa khẩu phụ Pò Peo và cửa khẩu phụ Bí Hà có lực lượng Hải quan quản lý. Do đó, để đảm bảo công tác giám sát quản lý, kiểm tra, kiểm soát hàng hóa xuất từ địa điểm kiểm tra hàng hóa Đông Khê; địa điểm kiểm tra hàng hóa của Công ty Quảng Bình xuất qua các lối mở Nà Quân, Pác Ty, Kỷ Sộc, Bản Khòong đúng quy định, phù hợp thực tế tại địa bàn, Tổng cục Hải quan sẽ tiến hành khảo sát thực tế để hướng dẫn ban hành quy định về giám sát đặc thù từng khu vực;

- Trong khi chưa có kết quả khảo sát thực tế, hàng hóa chỉ được xuất qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan đã có đủ cơ quan kiểm soát chuyên ngành và cơ sở kỹ thuật đảm bảo quản lý nhà nước theo quy định tại điểm 1 công văn 124/VPCP-KTTH ngày 07/01/2013 của Văn phòng Chính phủ, trên nguyên tắc đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra sai phạm trong quá trình vận chuyển hàng hóa xuất qua các địa điểm trên.

- Trường hợp hàng hóa không xuất được hoặc không xuất hết qua lối mở Nà Lạn, nếu được UBND tỉnh Cao Bằng cho phép xuất qua các cửa khẩu, điểm thông quan nêu trên thì thủ tục chuyển cửa khẩu thực hiện theo đúng quy định tại Điều 61 Thông tư 128/2013/TT-BTC; Quy trình kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất, trước mắt thực hiện tương tự quy định kiểm tra, giám sát hàng hóa từ địa điểm Đông Khê xuất qua lối mở Nà Lạn.

2. Về việc xác nhận thực xuất và trường hợp hàng hóa không xuất hết tại Quyết định ban hành quy định giám sát hàng hóa xuất tại địa điểm kiểm tra Đông Khê:

- Việc xác nhận thực xuất thực hiện tại cửa khẩu Tà Lùng (giao cho Đội nghiệp vụ số II xác nhận) trên cơ sở biên bản chứng nhận đã thực xuất qua lối mở Nà Lạn do tổ công tác thường trực tại Nà Lạn thuộc Đội nghiệp vụ số II xác nhận;…

- Trường hợp hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất, hàng kho ngoại quan chuyển cửa khẩu đến đã mở niêm phong, kiểm tra tại điểm Đông Khê chuyển ra lối mở Nà Lạn mà không xuất hết chỉ được quay trở lại xuất qua cửa khẩu Tà Lùng hoặc qua 6 cửa khẩu phụ, điểm thông quan theo quy định tại công văn 124/VPCP-KTTH ngày 07/01/2014 của Chính phủ khi có văn bản cho phép của UBND tỉnh Cao Bằng; không được chuyển đến cửa khẩu khác để xuất.

Quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng báo cáo kịp thời về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan) để được giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Lưu VT, TH (02b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 150/GSQL-TH năm 2014 quy trình giám sát hàng hóa xuất qua lối mở tỉnh Cao Bằng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.296

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.113