Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 14652/TCHQ-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lê Xuân Huế
Ngày ban hành: 09/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14652/TCHQ-VP
V/v tăng cường công tác đấu tranh, CBL, GLTM và hàng giả

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Cục ĐTCBL, Cục GSQL, Cục TXNK, Cục KTSTQ, Vụ TCCB, Vụ Thanh tra, Vụ PC, Ban QLRR.

 

Từ nay đến Tết Nguyên đán 2014, lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu và phương tiện vận tải xuất nhập cảnh có chiều hướng gia tăng. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa và phương tiện vận tải xuất nhập cảnh nhưng vẫn bảo đảm sự quản lý chặt chẽ; Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, Ban chỉ đạo 389 Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị, theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình chủ trì hoặc phối hợp triển khai một số nội dung sau:

1. Tiếp tục triển khai Công điện số 2118/CĐ-TTg ngày 28/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 16636/BTC-BCĐ ngày 14/11/2014 của Ban chỉ đạo 389 Bộ Tài chính, Công văn số 422/BT-VPCP ngày 29/10/2014 của Văn phòng Chính phủ và Kế hoạch 277/KH-TCHQ ngày 18/11/2014 của Tổng cục Hải quan về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

2. Chủ động nắm chắc diễn biến, tình hình; Tăng cường lực lượng bảo đảm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thông quan hàng hóa, không để xảy ra tình trạng ùn tắc tại các cửa khẩu;

3. Tăng cường công tác quản lý cán bộ, áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, cố tình gây phiền hà, sách nhiễu;

4. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát không để các đối tượng lợi dụng tình hình trên để buôn lậu, gian lận thương mại, đặc biệt là đối với các hành vi gian lận trong khai báo về số lượng, thuế suất, lợi dụng chính sách cư dân biên giới...

Tổng cục Hải quan yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị quán triệt và nghiêm túc thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐTC (để b/c);
- Lưu: VT, VP.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Lê Xuân Huế

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 14652/TCHQ-VP ngày 09/12/2014 tăng cường công tác đấu tranh, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.150

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198