Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1463/BXD-KTXD 2017 hướng dẫn thực hiện hợp đồng xây dựng

Số hiệu: 1463/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 27/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1463/BXD-KTXD
V/v hướng dẫn thực hiện hợp đồng xây dựng.

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cầu đường số 18.6

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 54KTKH/L18.6 ngày 12/6/2017, văn bản số 57/KTKH/18.6 ngày 16/6/2017, văn bản số 58KTKH/L18.6 ngày 16/6/2017 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cầu đường số 18.6 đề nghị hướng dẫn thực hiện hợp đồng xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc điều chỉnh giá hợp đồng, thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng phải phù hợp với loại hợp đồng, giá hợp đồng và các điều kiện trong hợp đồng mà các bên đã ký kết, không trái với quy định hồ sơ mời thầu (hoặc hồ sơ yêu cầu) và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

2. Hợp đồng thi công xây dựng số 09/2016/HĐ-XL ký ngày 01/9/2016 giữa Ban quản lý dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Thái Nguyên là hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh; phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng đối với các công tác xây lắp thuộc gói thầu căn cứ Phụ lục hợp đồng số 01 ký ngày 01/3/2017 là phương pháp dùng hệ số điều chỉnh. Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 28 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng thì nhà thầu được thay đổi các biện pháp thi công sau khi được bên giao thầu chấp thuận nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả công trình trên cơ sở giá hợp đồng đã ký kết.

3. Theo nội dung văn bản số 58KTKH/L18.6 ngày 12/6/2017 thì trong quá trình triển khai thi công, nhà thầu đã đề xuất thay đổi biện pháp thi công khác so với hồ sơ dự thầu (từ biện pháp thi công dưới nước sang biện pháp thi công kè rọ đá, đắp đảo thi công...), việc thay đổi biện pháp thi công này đã được chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận.

4. Căn cứ mục 1, mục 2 và mục 3 nêu trên, trường hợp việc thay đổi biện pháp thi công của nhà thầu đảm bảo an toàn thi công, hiệu quả công trình, đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng của hợp đồng và được chủ đầu tư, tư vấn giám sát nghiệm thu thì:

a) Việc nghiệm thu, thanh toán, quyết toán hợp đồng thực hiện theo khối lượng thực tế được nghiệm thu và đơn giá hợp đồng hoặc điều chỉnh theo phương pháp quy định trong hợp đồng.

b) Không phải lập lại đơn giá do thay đổi biện pháp thi công.

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cầu đường số 18.6 căn cứ hướng dẫn trên tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ KTXD (G).

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1463/BXD-KTXD ngày 27/06/2017 hướng dẫn thực hiện hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


844

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.164.32