Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1424/TM-VPUB ngày 17/04/2002 của Bộ Thương mại về việc thông báo nội dung phân công đầu mối trong Ban tổ chức hội nghị toàn quốc về hội nhập kinh tế quốc tế

Số hiệu: 1424/TM-VPUB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Lê Danh Vĩnh
Ngày ban hành: 17/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1424/TM-VPUB
V/v: Thông báo nội dung phân công đầu mối trong Ban tổ chức hội nghị toàn quốc về hội nhập kinh tế quốc tế

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2002

 

Kính gửi:

 

Ngày 28 tháng 3 năm 2002, Bộ trưởng Bộ Thương mại - Phó Chủ tịch UBQG về HTKTQT đã thay mặt Chủ tịch UBQG về HTKTQT - Phó Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 57/UB-VP về việc thành lập Ban tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai nghị quyết 07/NQ-TW của Bộ Chính trị về hội nhập kinh tế quốc tế.

Triển khai công tác tổ chức cho hội nghị, phiên họp Ban tổ chức do Thứ trưởng Thương mại Lê Danh Vĩnh, Trưởng ban tổ chức hội nghị đã được tổ chức ngày 8 tháng 4 năm 2002. Trên cơ sở ý kiến nhất trí của các đồng chí thành viên tại phiên họp nói trên. Ban tổ chức xin trân trọng thông báo tới các cơ quan hữu quan và cá nhân các đồng chí thành viên Ban tổ chức nội dung phân công đầu mối phụ trách các công việc cần triển khai để tổ chức hội nghị nói trên (xin gửi kèm theo công văn này).

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của các đồng chí./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Lê Danh Vĩnh

 

 

ỦY BAN QUỐC GIA VỀ
 HỢP TÁC KINH TẾ QUỐC TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2002

 

PHÂN CÔNG ĐẦU MỐI TRONG BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT 07/NQ-TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

Ngày 28 tháng 3 năm 2002, Bộ trưởng Bộ Thương mại - Phó Chủ tịch UBQG về HTKTQT đã thay mặt Chủ tịch UBQG về HTKTQT - Phó Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 57/UB-VP về việc thành lập Ban tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai nghị quyết 07/NQ-TW của Bộ Chính trị về hội nhập kinh tế quốc tế.

Triển khai công tác tổ chức cho hội nghị, phiên họp Ban tổ chức do Thứ trưởng Thương mại Lê Danh Vĩnh, Trưởng ban tổ chức hội nghị đã được tổ chức ngày 8 tháng 4 năm 2002. Trên cơ sở ý kiến của các đồng chí thành viên ban tổ chức tại phiên họp nói trên, Trưởng ban tổ chức hội nghị xin trân trọng thông báo tới các cơ quan và các nhân các đồng chí trong Ban tổ chức nội dung phân công các đồng chí trong Ban tổ chức làm đầu mối phụ trách các công việc như sau:

I. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ:

Các đồng chí Nguyễn Văn Luật, Vụ trưởng; Hoàng Thị Minh Hồng, chuyên viên chính; và Vũ Quang Minh, Phó Vụ trưởng.

- Phát hành giấy mời theo danh sách các cơ quan và đại biểu trong đề án tổ chức hội nghị. Giấy mời do Văn phòng UBQG về HTKTQT cung cấp.

- Làm đầu mối về công tác tổ chức tiếp đón, phương án bố trí và đảm bảo an ninh cho hội nghị.

- Phân công, đôn đốc các Bộ, Ngành và các địa phương, các cơ quan tham gia tham luận tại hội nghị chuẩn bị bài tham luận theo chương trình hội nghị tại bản đề án tổ chức và gửi tài liệu tham luận đã được kiểm tra và đảm bảo về nội dung để công bố tại hội nghị cho Văn phòng UBQG để tập hợp, nhân bản đúng thời hạn theo tinh thần công văn số 1571/VPCP-TCQT  của Văn phòng Chính phủ ngày 27 tháng 3 năm 2002.

II. BAN TƯ TƯỞNG VĂN HOÁ TRUNG ƯƠNG VÀ BAN KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

Các đồng chí Phạm Xuân Thâu, Phó Vụ trưởng và Vũ Văn Quế, Phó Vụ trưởng:

- Đóng góp ý kiến và tham gia chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền về hội nghị theo đúng tinh thần được đề ra tại Nghị quyết 07 của Bộ Chính trị cũng như chủ trương đường lối của Đảng về vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế.

- Đóng góp ý kiến để xây dựng phương án, thu xếp, tổ chức và mời đại biểu tới dự cuộc gặp của Lãnh đạo UBQG với các Tổng biên tập các cơ quan thông tin đại chúng ngày 23 tháng 4 năm 2002.

- Nghiên cứu đề xuất và tham gia tổ chức họp báo vào chiều ngày 7/5, ngày cuối của hội nghị để công bố kết quả làm việc và hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền về hội nghị theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng.

III. BỘ THƯƠNG MẠI

Đồng chí Đào Ngọc Tư, Phó Văn phòng:

- Phối hợp với các cán bộ Văn phòng UBQG và Vụ Tài chính - kế toán, Bộ Thương mại khẩn trương ký kết các hợp đồng liên quan.

- Tạo điều kiện thuận lợi và tham gia cùng với Văn phòng UBQG về các khâu lễ tân, đôn đốc và điều phối phương tiện đi lại, vận chuyển tài liệu cho các cán bộ tổ chức.

- Huy động cán bộ của Văn phòng Bộ Thương mại tham gia phục vụ hội nghị (khi cần).

Đồng chí Đặng Văn Thắng, Phó Vụ trưởng:

- Huy động cán bộ của Vụ CSTM Đa biên tham gia phục vụ hội nghị (khi cần).

Đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Phó Vụ trưởng:

- Huy động cán bộ của Vụ Âu Mỹ tham gia phục vụ hội nghị (khi cần).

IV. VĂN PHÒNG UBQG VỀ HTKTQT

Các đồng chí Nguyễn Văn Long, Chánh Văn phòng UBQG và Trịnh Minh Anh, Phó Văn phòng UBQG:

- Chịu trách nhiệm chung, làm đầu mối phối hợp giữa các bộ phận liên quan và các đồng chí trong Ban tổ chức.

- Thu xếp giải quyết các công việc còn lại như được nêu rõ tại Bản đề án tổ chức hội nghị.

Trên đây là một số nội dung phân công đầu mối trong Ban tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai Nghị quyết 07/NQ-TW của Bộ Chính trị về Hội nhập Kinh tế Quốc tế. Các đồng chí trong Ban tổ chức chưa được phân công đầu mối có trách nhiệm phối hợp và cho ý kiến về các vấn đề liên quan khi cần thiết./.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1424/TM-VPUB ngày 17/04/2002 của Bộ Thương mại về việc thông báo nội dung phân công đầu mối trong Ban tổ chức hội nghị toàn quốc về hội nhập kinh tế quốc tế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.863
DMCA.com Protection Status