Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 141/QLCL-CL2 về lô hàng măng xuất khẩu sang Đài Loan bị cảnh báo do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Số hiệu: 141/QLCL-CL2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Người ký: Phùng Hữu Hào
Ngày ban hành: 26/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 141/QLCL-CL2
V/v Lô hàng măng xuất khẩu sang Đài Loan bị cảnh báo

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 15/01/2010, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản nhận được Công thư số 121/VECO-TV ngày 24/12/2009 của Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc gửi kèm theo công hàm số 0980463208 ngày 21/12/2009 của Bộ Y tế Đài Loan thông báo về việc phát hiện hàm lượng chất tẩy trắng trong nhiều lô hàng măng của Việt Nam xuất khẩu vào Đài Loan vượt quá mức cho phép và yêu cầu cơ quan chức năng của Việt Nam phải tăng cường giám sát chất phụ gia tẩy trắng trong thực phẩm và cung cấp các tài liệu liên quan để phía Đài Loan thẩm định trước ngày 31/01/2010; nếu không phía Đài Loan sẽ tiến hành lấy mẫu kiểm tra 100% lô hàng nhập khẩu (xem tài liệu được gửi kèm theo).

Về vấn đề này, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đã có văn bản Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đề nghị liên hệ với Bộ Y tế Đài Loan cung cấp bổ sung thông tin về tên doanh nghiệp và mức giới hạn phát hiện đối với các lô hàng măng bị cảnh báo để kịp thời truy xuất nguồn gốc, thực hiện biện pháp khắc phục và thông báo cho cơ quan thẩm quyền Đài Loan (Công văn số 94/QLCL-CL2 ngày 19/01/2010). Để bảo vệ và nâng cao uy tín của các mặt hàng măng xuất khẩu của Việt Nam, tránh bị cơ quan thẩm quyền Đài Loan áp dụng chế độ kiểm tra 100%, Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản đề nghị Quý Sở:

1. Thông báo tới các doanh nghiệp thuộc địa bàn tỉnh, thành phố có hoạt động sản xuất và xuất khẩu các mặt hàng nói trên sang Đài Loan thông tin về việc phát hiện dư lượng chất tẩy trắng vượt quá mức cho phép theo quy định của Đài Loan.

2. Yêu cầu các doanh nghiệp nghiên cứu kỹ quy định của thị trường đồng thời tích cực áp dụng các biện pháp tự kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình sản xuất để đảm bảo các lô hàng xuất khẩu tuân thủ quy định của thị trường về đảm bảo ATVSTP. Quy định về chất lượng, ATVSTP của Đài Loan được đăng tải tại Website của Bộ Y tế Đài Loan: www.doh.gov.tw/EN2006/DM/DM1.aspx?class_no=248&level_no=1; mục ‘Scope and Application Standards of Food Additives”.

Đề nghị các Quý Sở lưu ý thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Lương Lê Phương (để báo cáo);
- PCT Phụ trách (để báo cáo);
- Cục Bảo vệ thực vật;
- Cơ quan QLCL NLTS: Nam bộ, Trung bộ;
- Trung tâm Chất lượng NLTS vùng 1-6;
- Lưu: VT, CL2.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phùng Hữu Hào

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 141/QLCL-CL2 về lô hàng măng xuất khẩu sang Đài Loan bị cảnh báo do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.297
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.86.231