Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1409/TM-TCCB ngày 16/04/2002 của Bộ Thương mại về việc thực hiện cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước

Số hiệu: 1409/TM-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Vũ Khoan
Ngày ban hành: 16/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1409/TM-TCCB
V/v thực hiện CPH DNNN

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2002

 

Kính gửi: Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam

 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX nêu: “Việc tiếp tục sắp xếp đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước là nhiệm vụ cấp bách và cũng là nhiệm vụ chiến lược... Trong đó nhiệm vụ 5 năm từ 2001 - 2005 phải hoàn thành cơ bản việc sắp xếp, điều chỉnh cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước hiện có...”

Thực hiện Nghị quyết của Trung ương Đảng, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 183/2001/QĐ-TTg ngày 20/11/2001 về chương trình hành động của Chính phủ về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 3.

Thực hiện Chỉ thị số 04/2002/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 8/02/2002 “Tiếp tục sắp xếp đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước” Bộ Thương mại đã có tờ trình Thủ tướng Chính phủ số 0260/TM-TCCB ngày 17/2/2002 về chủ trương của Bộ trong việc sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp thuộc Bộ, trong đó Bộ chủ trương cổ phần hầu hết các đơn vị trực thuộc Bộ trong đó có các đơn vị thuộc Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam theo hướng Tổng công ty nắm cổ phần chi phối.

Để chủ trương của Bộ được thực hiện nghiêm túc, Bộ yêu cầu Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam:

1. Khẩn trương xây dựng kế hoạch cổ phần hóa các đơn vị thuộc Tổng công ty từ năm 2002 đến 2005.

Trước mắt Tổng công ty lựa chọn ít nhất 6 đơn vị để tiến hành cổ phần hóa trong năm 2002 và báo cáo Bộ trước ngày 20/4/2002.

2. Khi Chính phủ ban hành Nghị định về chuyển đổi các Tổng công ty, doanh nghiệp Nhà nước theo mô hình Công ty mẹ, Công ty con Bộ sẽ chỉ đạo Tổng công ty xây dựng đề án chuyển Tổng công ty theo mô hình trên./.

 

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
Vũ Khoan

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1409/TM-TCCB ngày 16/04/2002 của Bộ Thương mại về việc thực hiện cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.950
DMCA.com Protection Status