Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1399/QLCL-CL2 năm 2014 về mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm do Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Số hiệu: 1399/QLCL-CL2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Người ký: Phùng Hữu Hào
Ngày ban hành: 31/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THUỶ SẢN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1399/QLCL-CL2
V/v mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2014

 

Kính gửi: Chi cục QLCL Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Bình Dương

Phúc đáp công văn số 239/CCQLCL-QLCL ngày 21/7/2014 của Chi cục về việc Mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP; Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản có ý kiến như sau:

- Ghi nhận kiến nghị của Chi cục về đề nghị xem xét ban hành mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm có cả 2 ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong việc giao dịch với các đối tác. Tuy nhiên, hiện tại về lĩnh vực nông sản thực phẩm, đề nghị đơn vị vẫn sử dụng Mẫu quy định tại phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản sẽ xem xét chỉnh sửa dự thảo mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo ATTP có cả 2 ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh để đưa vào dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT và Thông tư số 01/2013/TT-BNNPTNT trình Bộ xem xét ban hành trong thời gian tới.

Đề nghị đơn vị lưu ý thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cuc trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, CL1, CL2.

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phùng Hữu Hào

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1399/QLCL-CL2 năm 2014 về mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm do Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.349

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.150.239