Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 13894/BTC-TCHQ xử lý phế liệu, phế thải của doanh nghiệp chế xuất do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 13894/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 15/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13894/BTC-TCHQ
V/v xử lý phế liệu, phế thải của DNCX

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Về việc bán phế liệu, phế thải thu hồi trong quá trình sản xuất của Công ty Sản phẩm Máy tính Fujitsu là doanh nghiệp chế xuất (DNCX) không thuộc danh mục phế liệu được phép nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 12/2006/QĐ-BTNMT ngày 08/9/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường vào thị trường nội địa, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Theo Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu kèm theo Quyết định số 12/2006/QĐ-BTNMT nêu trên thì hiện có một số phế liệu, phế thải thu hồi trong quá trình sản xuất của DNCX không thuộc danh mục này, do vậy căn cứ quy định tại Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 và Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ thì DNCX không được phép bán vào thị trường nội địa.

- Công văn số 3168/BTNMT-TCMT ngày 20/8/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời Công ty Sản phẩm Máy tính Fujitsu đồng ý ủng hộ việc Công ty bán các loại phế liệu trên vào thị trường nội địa không đủ cơ sở pháp lý để cơ quan Hải quan và Công ty thực hiện.

Do vậy, để có cơ sở pháp lý và đảm bảo công bằng giữa các doanh nghiệp chế xuất, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, bổ sung thêm phế liệu, phế thải của các DNCX thu hồi được trong quá trình sản xuất vào Danh mục phế liệu, phế thải được phép nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 12/2006/QĐ-BTNMT nêu trên cho phù hợp với thực tế phát sinh của doanh nghiệp và đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường (phế liệu, phế thải bổ sung thêm này không áp dụng đối với trường hợp nhập khẩu từ nước ngoài).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty SP Máy tính Fujitsu VN (thay trả lời CV số 2K10-018/FCV/B.O.E ngày 31/8/10):
(Đ/c: số 31, đường 3A, KCN Biên Hòa 2);
- Lưu: VT, TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 13894/BTC-TCHQ xử lý phế liệu, phế thải của doanh nghiệp chế xuất do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.654

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.115.253