Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 13806/BTC-TCNH năm 2015 về vướng mắc nhập khẩu máy trò chơi điện tử có thưởng do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 13806/BTC-TCNH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Hoàng Dương
Ngày ban hành: 02/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 13806/BTC-TCNH
V/v nhập khu máy trò chơi điện tử có thưởng

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: …………………………………….

Để giải quyết vướng mc đi với việc nhập khẩu máy trò chơi điện tử có thưởng của các doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng theo quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài (Nghị định s 86/2013/NĐ-CP); Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại Công văn số 6453/VPCP-KTTH ngày 18/8/2015 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính hướng dn doanh nghiệp thực hiện như sau:

1. Trong thời gian chờ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 86/2013/NĐ-CP , doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài có s máy trò chơi điện tử có thưởng đang hoạt động kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật trước khi Nghị định số 86/2013/NĐ-CP có hiệu lực được nhập khẩu máy mới thay thế máy cũ đã tái xuất hoặc tiêu hủy theo quy định.

2. Việc nhập khẩu máy trò chơi điện tử có thưởng của doanh nghiệp tuân thủ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua, bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài, các quy định của pháp luật về xuất, nhập khẩu có liên quan và phải đúng chủng loại máy, loại hình trò chơi điện tử có thưng theo quy định tại Thông tư s 11/2014/TT-BTC nêu trên.

3. Khi thực hiện thủ tục hải quan nhập khẩu máy trò chơi điện tử có thưởng mới thay thế máy cũ đã tái xuất hoặc tiêu hủy, đ nghị doanh nghiệp xuất trình bản giấy tờ khai hải quan xác nhận đã tái xuất mặt hàng này trong trường hợp trước đây doanh nghiệp thực hiện khai báo thủ công; hoặc cung cấp số tờ khai hải quan trong trường hợp trước đây doanh nghiệp đã thực hiện khai báo điện tử; hoặc xuất trình Biên bản tiêu hủy máy trò chơi điện tử có thưởng theo mẫu Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 86/2013/NĐ-CP cho cơ quan hải quan nơi làm thủ tục làm cơ sở so sánh đối chiếu, xác định số lượng, chủng loại, loại hình máy trò chơi điện tử có thưởng mới thay thế máy cũ được phép nhập khẩu.

Bộ Tài chính thông báo đ doanh nghiệp biết và trin khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Bộ VHTTDL;
- Tổng cục Hải quan;
-
Cục Hải quan các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu: VT, TCNH (NTQ.Trang-70b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH CÁC NGÂN HÀNG VÀ TỔ CHỨC TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Dương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 13806/BTC-TCNH năm 2015 về vướng mắc nhập khẩu máy trò chơi điện tử có thưởng do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.034

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.226.211