Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 138/VPCP-V.I về việc bổ sung thêm kinh phí cho các lực lượng có chức năng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 138/VPCP-V.I Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 08/01/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 138/VPCP-V.I
V/v bổ sung thêm kinh phí cho các lực lượng có chức năng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Ban Chỉ đạo 127 Trung ương.

 

Xét Tờ trình số 99/TTr-BTC ngày 11 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính về phương án giải quyết khó khăn về kinh phí cho các lực lượng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với kiến nghị của Bộ Tài chính tại Tờ trình nói trên. Các lực lượng có chức năng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được sử dụng 30% số thu từ tài khoản mà các lực lượng này nộp vào ngân sách Nhà nước (sau khi đã trừ đi các chi phí hợp lý, hợp lệ theo quy định) để đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, phương tiện hoạt động và khen thưởng cho những tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia phát hiện, bắt giữ, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

2. Giao Bộ Tài chính chủ trì, thống nhất với Ban Chỉ đạo 127 Trung ương, các cơ quan liên quan hướng dẫn cụ thể về việc thực hiện; bảo đảm sử dụng có hiệu quả và chặt chẽ về quản lý.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
- Các Bộ: Công Thương, Tư pháp, Công an, Quốc phòng;

- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, các Vụ: BXDPL, KTTH, CN, Website CP, TH;
- Lưu: VT, V.I (3). LT. 21

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 138/VPCP-V.I về việc bổ sung thêm kinh phí cho các lực lượng có chức năng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.089
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.10.219