Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1374/GSQL-GQ3 năm 2014 thực hiện công tác quản lý hải quan đối với kinh doanh bán hàng miễn thuế do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 1374/GSQL-GQ3 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 16/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1374/GSQL-GQ3
V/v thực hiện công tác quản lý hải quan đối với kinh doanh bán hàng miễn thuế

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Trả lời công văn số 7066/HQHP-GSQL ngày 02/10/2014 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề xuất của cổ phần cung ứng tàu biển Hải Phòng và Công ty Sult Corporation PTE.LTD - Singapore vị trí tại khu vực cách ly cảng Hoàng Diệu hoàn thiện Hệ thống camera, phần mềm quản lý kinh doanh hàng miễn thuế kết nối với cơ quan hải quan, thời hạn hoàn thành ngày 31/10/2014.

Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hải Phòng theo dõi, đôn đốc doanh nghiệp hoàn thiện Hệ thống camera giám sát và phần mềm quản lý kinh doanh hàng miễn thuế kết nối với cơ quan hải quan đáp ứng theo quy định tại Thông tư 148/2013/TT-BTC ngày 25/10/2013 của Bộ Tài chính. Trường hợp có vướng mắc, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng báo cáo về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý) để Lãnh đạo Tổng cục chỉ đạo kịp thời.

Cục Giám sát quản lý thông báo nội dung trên để Quý Cục biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GQ3 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1374/GSQL-GQ3 năm 2014 thực hiện công tác quản lý hải quan đối với kinh doanh bán hàng miễn thuế do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.029

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.229.118.253