Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1372/GSQL-GQ3 năm 2014 chấn chỉnh công tác quản lý hải quan về kinh doanh hàng miễn thuế do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 1372/GSQL-GQ3 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 16/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1372/GSQL-GQ3
V/v quản lý hải quan về kinh doanh hàng miễn thuế

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lào Cai.

Ngày 12/9/2014, Cục Hải quan tỉnh Lào Cai có công văn số 1658/HQLC-NV về việc chấn chỉnh công tác quản lý hải quan đối với kinh doanh hàng miễn thuế; về vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Lào Cai triển khai thực hiện nội dung tại Công văn số 1172/GSQL-GQ3 ngày 03/9/2014

Theo khoản 3 Điều 6 Thông tư số 148/2013/TT-BTC ngày 25/10/2013 thì các cửa hàng miễn thuế phải có hệ thống camera giám sát. Vì vậy, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Lào Cai yêu cầu Công ty TNHH Cổ phần XNK Lào Cai thực hiện việc lắp đặt hệ thống camera giám sát nhằm đảm bảo việc kiểm tra, kiểm soát của cơ quan Hải quan theo đúng quy định. Trong thời gian doanh nghiệp lắp đặt hoàn thiện hệ thống camera, Cục Hải quan tỉnh Lào Cai chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường giám sát hoạt động của cửa hàng miễn thuế để đảm bảo công tác quản lý, kiểm soát.

3. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Lào Cai báo cáo Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý) về thời điểm doanh nghiệp sẽ hoàn thành lắp đặt hệ thống camera.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để Quý Cục biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ3 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1372/GSQL-GQ3 năm 2014 chấn chỉnh công tác quản lý hải quan về kinh doanh hàng miễn thuế do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.891

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0