Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1371/TCHQ-TXNK năm 2016 về giá tính thuế lốp ô tô nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1371/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 26/02/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1371/TCHQ-TXNK
V/v giá tính thuế lốp ô tô NK.

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Theo phản ánh của Báo công thương thì thời gian qua có một số Doanh nghiệp nhập khẩu lốp ô tô từ Trung Quốc có gian lận thương mại về giá, các nhà nhập khẩu chỉ khai mức giá thấp (75usd/cái trong khi giá xuất xưởng vào Khoảng 210usd/cái) và khai sai mã số hàng hóa nhập khẩu để trốn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng. Khi bán ra thị trường Doanh nghiệp nhập khẩu lốp ô tô chỉ xuất hóa đơn thuế bằng 30% giá trị. Điều này tạo nên sự cạnh tranh không lành mạnh với các nhà sản xuất lốp ô tô và gây thất thu Ngân sách Nhà nước.

Mặt khác, ngày 31/12/2015 Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 3950/QĐ-TCHQ quy định mặt hàng lốp ô tô bơm hơi các loại thuộc danh Mục hàng hóa nhập khẩu rủi ro về trị giá và mức giá tham chiếu kèm theo làm cơ sở để kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá tính thuế.

Đ ngăn chặn tình trạng gian lận thương mại qua giá tính thuế và khai sai mã số hàng hóa đối với mặt hàng lốp ô tô nhập khẩu, yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện:

1. Về trị giá hải quan:

+ Kiểm tra, rà soát tình hình nhập khẩu mặt hàng lốp ô tô các loại tại địa phương (đặc biệt lưu ý đối với các mặt hàng lốp nhập khẩu có xuất xứ Trung Quốc) để thu thập thông tin, xác định dấu hiệu nghi vấn, tổ chức thực hiện tham vấn và thực hiện kiểm tra sau thông quan theo đúng quy định (trong Quý II năm 2016 phải lựa chọn từ 2-3 Doanh nghiệp để tiến hành kiểm tra sau thông quan);

+ Tổ chức thu thập thông tin về mặt hàng lốp ô tô các loại nhập khẩu, phân tích, tổng hợp để xác định trị giá tính thuế theo đúng quy định của Thông tư số 38/2015/TT-BTC và Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính và đề xuất xây dựng bổ sung, sửa đổi mức giá tham chiếu tại Danh Mục hàng hóa nhập khẩu rủi ro về trị giá ban hành kèm Quyết định 3950/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015 của Tổng cục Hải quan theo đúng quy định.

2. Về mã số hàng hóa: Rà soát, kiểm tra, thực hiện các biện pháp truy thu thuế đối với các trường hợp khai sai mã số hàng hóa để được thưởng thuế suất thấp.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục KTSTQ, ĐTCBL, Ban QLRR (để p/h);
- Lưu: VT, TXNK-PG (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

THE MINISTRY OF FINANCE
THE GENERAL DEPARTMENT OF VIETNAM CUSTOMS
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 1371/TCHQ-TXNK
Regarding the assessable price of imported motor vehicle tyres.

Hanoi, February 26, 2016

 

To: Customs Departments of cities or provinces,

As reported by the Industry and Trade Newspaper, certain enterprises that import motor vehicle tyres from China have recently committed trade frauds in terms of price. These importers have declared the import price of USD 75/unit which is lower than the factory price of approximately USD 210/unit, and wrong import commodity codes in a bid to evade the import duty and value-added tax. These enterprises only issue tax invoices for their imported tyres sold which record an amount equal to 30% of actual value. This results in unhealthy competition with other motor vehicle tyre manufacturers and loss of state budget collections.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1371/TCHQ-TXNK năm 2016 về giá tính thuế lốp ô tô nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.110
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.189.171