Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1363 TM/XNK ngày 08/08/2002 của Bộ Thương mại về việc nhập khẩu dầu thô của SAIGONPETRO

Số hiệu: 1363TM/XNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Trần Văn Tá
Ngày ban hành: 08/08/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1363 TM/XNK
V/v nhập khẩu dầu thô của SAIGONPETRO

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2002

 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Tiếp theo các công văn số 0163/TM-XNK ngày 25/2/2002 và số 0196/TM-XNK ngày 28/2/2002 của Bộ Thương mại, căn cứ ý kiến của Bộ Tài chính (công văn số 4456 TC/TCT ngày 9/5/2002), Tổng cục Hải quan (công văn số 1535/TCHQ-GSQL ngày 10/4/2002) và Bộ Khoa học - Cộng nghệ và Môi trường (công văn số 1889/BKHCNMT-TĐC ngày 23/7/2002) về việc nhập khẩu dầu thô của Công ty Dầu khí T.P Hồ Chí Minh theo tinh thần công văn số 1392/VPCP-KTTH ngày 20/3/2002 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Thương mại xin đề nghị như sau:

Cho phép Công ty Dầu khí T.P Hồ Chí Minh nhập khẩu dầu thô nhẹ để pha chế sản phẩm xăng dầu tính trong chỉ tiêu nhập khẩu xăng dầu được Bộ Thương mại duyệt hàng năm. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố tiêu chuẩn kỹ thuật của mặt hàng dầu thô. Giao Bộ Tài chính xem xét điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu dầu thô phù hợp với mức thuế nhập khẩu các sản phẩm xăng dầu và nguyên liệu pha chế khác.

Bộ Thương mại xin báo cáo và đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 

 

K/T BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu

 

BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 1889/BKHCNMT-TĐC
V/v: NK dầu thô của SAIGONPETRO

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2002

 

Kính gửi: Bộ Thương mại

Bộ Khoa học - Cộng nghệ và Môi trường đã nhận được công văn số 0460/TM-XNK của Quý Bộ (ký ngày 02/4/2002, nhưng đến ngày 27/5/2002, Bộ Khoa học - Cộng nghệ và Môi trường mới nhận được bản sao do Văn phòng Bộ Thương mại ký sao y bản chính) về việc nhập khẩu dầu thô của Công ty Dầu khí thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi nghiên cứu các văn bản, tài liệu kèm theo, Bộ Khoa học - Cộng nghệ và Môi trường có ý kiến như sau:

1. Vấn đề nhập khẩu dầu thô của SAIGONPETRO nêu trong công văn nói trên không bị ràng buộc bởi các yêu cầu quản lý thuộc trách nhiệm của Bộ Khoa học - Cộng nghệ và Môi trường.

2. Việc nhập khẩu này liên quan đến vấn đề điều tiết thị trường và thuế nhập khẩu. Hai vấn đề này đề nghị Bộ Thương mại và Bộ Tài chính nghiên cứu giải quyết theo thẩm quyền.

Bộ Khoa học - Cộng nghệ và Môi trường xin có ý kiến để Quý Bộ tham khảo.

 

 

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Mạnh Hải

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 1536 TCHQ-GSQL
V/v: nhập khẩu dầu thô của Công ty dầu khí TP Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2002

 

Kính gửi: Bộ Thương mại

Trả lời công văn số 0460/TM-XNK ngày 02/04/2002 của Bộ Thương mại về việc nhập khẩu dầu thô của Công ty dầu khí TP. Hồ Chí Minh, sau khi nghiên cứu các văn bản gửi kèm công văn 0460/TM-XNK dẫn trên, Tổng cục Hải quan nhất trí với ý kiến của Bộ Thương mại tại công văn 0196/TM-XNK ngày 28/2/2002, đồng thời kiến nghị với các Bộ, Ngành có liên quan để có chính sách thuế phù hợp nhằm thúc đẩy công nghiệp hóa dầu trong nước phát triển và không gây phức tạp cho công tác quản lý, điều hành của Nhà nước.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để quý Bộ tham khảo, trình Chính phủ theo quy định./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Văn Tạo

 

 

BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 4456 TC/TCT
V/v: nhập khẩu dầu thô của Công ty Sài Gòn Petro

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2002

 

Kính gửi: Bộ Thương mại

Bộ Tài chính nhận được công văn số 0460/TM-XNK ngày 2/4/2002 của Bộ Thương mại về việc nhập khẩu dầu thô của Công ty dầu khí thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Việc nhập khẩu dầu thô đề nghị thực hiện theo cơ chế điều hành, quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2001-2005 của Chính phủ và Bộ Thương mại. Dầu thô là mặt hàng nhạy cảm, có liên quan đến các mặt hàng xăng dầu khác, do vậy đề nghị Bộ Thương mại tham khảo thêm ý kiến của Tổng công ty dầu khí, Tổng công ty xăng dầu về vấn đề này.

Trong trường hợp Công ty Sài Gòn Petro được phép nhập khẩu dầu thô để sản xuất: để có cơ sở quản lý, đề nghị Bộ Khoa học - Cộng nghệ và Môi trường công bố tiêu chuẩn của mặt hàng condensate và dầu thô. Đồng thời để đảm bảo mức thuế suất thuế nhập khẩu dầu thô là hợp lý khi dầu thô được phép nhập khẩu, tránh xảy ra hiện tượng cạnh tranh không bình đẳng trên thị trường, cần quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng này phù hợp. Về việc này Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu, quyết định khi Thủ tướng Chính phủ cho phép nhập khẩu.

Đề nghị Bộ Thương mại tham gia ý kiến với Bộ Tài chính về thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng dầu thô.

Bộ Tài chính có ý kiến để Bộ Thương mại được biết./.

 

 

KT/BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tá

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1363 TM/XNK ngày 08/08/2002 của Bộ Thương mại về việc nhập khẩu dầu thô của SAIGONPETRO

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.176

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.144.55.253