Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1360/BTC-CST của Bộ Tài chính về thuế nhập khẩu đối với mặt hàng đường trắng

Số hiệu: 1360/BTC-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 26/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1360/BTC-CST
V/v: Thuế suất thuế NK đường trắng

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:

 - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 
 - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW 
 - Cục hải quan, cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

 

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các công văn số 361/VPCP-KTTH ngày 18/1/2006, công văn số 165/TTg-NN ngày 23/1/2006 và Quyết định số 51/QĐ-BTC ngày 5/1/2006 của Bộ Tài chính, Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế nhập khẩu đối với mặt hàng đường trắng như sau:

- Các lô hàng nằm trong 40.000 tấn đường trắng thuộc nhóm 1701 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (đã được Bộ Thương mại cấp phép nhập khẩu theo công văn số 01/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ) có Tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan kể từ ngày 2/1/2006 đến trước ngày 20/01/2006 được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu là 20% (hai mươi phần trăm).

- Các lô hàng đường trắng nằm trong 40.000 tấn đường trắng nêu trên nhưng có Tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan kể từ ngày 20/01/2006 đến hết 31/12/2006 và các lô hàng không nằm trong 40.000 tấn đường trắng nêu trên nếu được phép nhập khẩu phải thực hiện nộp thuế nhập khẩu theo mức thuế suất quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 110/2003/QĐ-BTC ngày 25/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính xin thông báo để các quý cơ quan được biết và hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Viện Kiẻm sát nhân dân tối cao
- Tòa án nhân dân tối cao
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ
- Lưu: VT, CST (2)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
Trương Chí Trung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1360/BTC-CST của Bộ Tài chính về thuế nhập khẩu đối với mặt hàng đường trắng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.344
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126