Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 135/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục chuyển cửa khẩu đối với các lô hàng nhập khẩu thiết bị vật tư dầu khí và hàng hóa nhập khẩu ứng cứu sự cố dầu khí

Số hiệu: 135/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 10/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 135/TCHQ-GSQL
V/v:Thủ tục hải quan đối với hàng hóa chuyển cửa khẩu

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:  Công ty thương mại dầu khí - PETECHIM

 

Trả lời công văn số 14484/TMDK-KDTH ngày 30/12/2005 của Công ty Thương mại dầu khí và hàng hóa nhập khẩu ứng cứu sự cố dầu khí, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu: Theo hướng dẫn tại điểm 12 công văn số 58/TCHQ-GSQL ngày 06/01/2006 của Tổng cục Hải quan, thì không có việc kiểm hóa hộ. Theo đó, đối với những trường hợp được phép chuyển cửa khẩu thì tờ khai hải quan đăng ký ở đơn vị hải quan nào, thì đơn vị hải quan đó phải thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa (nếu có).

Trường hợp vận tải đơn ghi cảng đích là cảng Vũng Tàu thì áp dụng thủ tục chuyển cảng quy định tại Điều 17 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ.

2. Về hàng hóa nhập khẩu ứng cứu sự cố dầu khí: Do đây là loại hình hàng hóa đặc thù, trong các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hải quan sửa đổi, bổ sung không có hướng dẫn khác, do vậy vẫn thực hiện theo quy định tại công văn số 288/TCHQ-GSQL ngày 20/01/2000 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ Bà Rịa - Vũng Tàu
- Cục HQ TP. HCM;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG



 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 135/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục chuyển cửa khẩu đối với các lô hàng nhập khẩu thiết bị vật tư dầu khí và hàng hóa nhập khẩu ứng cứu sự cố dầu khí

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.355
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126