Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1341 TM/ĐT ngày 11/04/2002 của Bộ Thương mại về việc miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu vật tư để đóng mới toa xe

Số hiệu: 1341TM/ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Mai Văn Dâu
Ngày ban hành: 11/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1341 TM/ĐT
V/v miễn thuế NK nguyên liệu vật tư để đóng mới toa xe

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2002

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

 

Phúc công văn số 3053/TC/TCT ngày 29/3/2002 của Bộ Tài chính về việc Dự thảo văn bản hướng dẫn miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu vật tư đóng mới toa xe, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1- Về hình thức văn bản:

Với các quy định và hướng dẫn như ở Dự thảo, Bộ Thương mại thấy rằng cần ban hành văn bản này theo hình thức Thông tư hướng dẫn để có tính pháp lý.

2- Về Nội dung Dự thảo:

- Mục II. “Điều kiện áp dụng” Vật tư nguyên liệu máy móc trong nước chưa sản xuất được cần theo quy định chung của Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định 176/2000/QĐ-TTg Danh mục này phải do Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố trên cơ sở đã tổng hợp ý kiến các Bộ chuyên ngành.

Hiện nay Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã công bố các Quyết định để áp dụng miễn thuế nhập khẩu không chỉ đối với doanh nghiệp trong nước được hưởng ưu đãi đầu tư mà cả doanh nghiệp FDI, đó là Quyết định số 230/2000/QĐ-BKH ngày 4/5/2000 về Danh mục nguyên liệu bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được, Quyết định 462/2000/QĐ-BKH ngày 15/9/2000 về Danh mục nguyên liệu vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được và Quyết định 214/1999/QĐ-BKH ngày 26/4/1999 về Danh mục các loại máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được”. Bộ Thương mại thấy rằng cần căn cứ theo các Quyết định trên, không nên để Bộ Giao thông vận tải quy định riêng cho nguyên liệu vật tư, thiết bị của ngành, dẫn đến chồng chéo.

- Về Mục III Tổ chức thực hiện:

Việc miễn thuế nhập khẩu theo Dự thảo chỉ do “Liên hiệp đường sắt lập kế hoạch rồi gửi cơ quan Hải quan”, Bộ Thương mại thấy rằng cần có cơ chế duyệt và kiểm soát chặt chẽ hơn, đảm bảo miễn thuế đúng mục đích sử dụng, tránh thất thu thuế do nguyên liệu thiết bị sử dụng vào mục đích khác.

Do đó đề nghị quy định:

+ Liên hiệp đường sắt Việt Nam lập kế hoạch nhập khẩu nguyên liệu vật tư thiết bị nhập khẩu để đóng mới toa xe phù hợp với kế hoạch đầu tư hàng năm do Bộ Giao thông vận tải giao.

+ Danh mục nguyên liệu thiết bị vật tư Liên hiệp đường sắt đề nghị miễn thuế nhập khẩu phải do Bộ Giao thông vận tải xét duyệt. Trên cơ sở đó cơ quan Hải quan làm thủ tục nhập khẩu và miễn thuế.

+ Các doanh nghiệp trực tiếp nhập khẩu hay uỷ thác nhập khẩu phải tính trong kế hoạch nhập khẩu đã được xác nhận miễn thuế nêu trên.

Trên đây là ý kiến của Bộ Thương mại để Quý Bộ tham khảo./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1341 TM/ĐT ngày 11/04/2002 của Bộ Thương mại về việc miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu vật tư để đóng mới toa xe

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.057
DMCA.com Protection Status