Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 13375/BTC-QLG năm 2013 thực hiện quản lý giá sữa và sản phẩm sữa theo quy định của Luật giá trên địa bàn do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 13375/BTC-QLG Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Hiếu
Ngày ban hành: 04/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13375/BTC-QLG
Về việc thực hiện quản lý giá sữa và sản phẩm sữa theo quy định của Luật giá trên địa bàn

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nêu tại Công văn số 8119/VPCP-KTTH ngày 29/9/2013 của Văn phòng Chính phủ về việc quản lý mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định của Luật giá, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 30/2013/TT-BYT ngày 4/10/2013 về việc ban hành Danh mục sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc hàng hóa thực hiện bình ổn giá và có hiệu lực thi hành từ ngày 20/11/2013.

Để thực hiện quản lý giá đối với mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, trên cơ sở quy định của Bộ Y tế về sữa và sản phẩm sữa thuộc danh mục quản lý giá theo quy định của Luật giá.

Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với các sở ban ngành chức năng (Công Thương, Y tế, Quản lý thị trường, Thuế, Hải quan, Công an…) và các doanh nghiệp trên địa bàn triển khai một số nội dung sau đây:

1. Chỉ đạo Sở Tài chính thực hiện việc quản lý giá đối với mặt hàng sữa và sản phẩm từ sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định của Bộ Y tế tại Thông tư số 30/2013/TT-BYT ngày 4/10/2013 về việc ban hành Danh mục sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc hàng hóa thực hiện bình ổn giá.

2. Chỉ đạo Sở Công Thương (Chi cục Quản lý thị trường), Sở Tài chính, Sở ban ngành chức năng liên quan kiểm tra việc kê khai giá và niêm yết giá của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh theo quy định đối với mặt hàng sữa và sản phẩm từ sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi, nếu phát hiện vi phạm các quy định của pháp luật về giá thì xử lý theo thẩm quyền.

3. Chỉ đạo các Sở, ngành chức năng (Tài chính, Quản lý thị trường, Thuế, Hải quan, Công an, Y tế…) tăng cường kiểm tra, kiểm soát các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, lưu thông mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi từ khâu sản xuất đến tay người tiêu dùng theo quy định của pháp luật, chú trọng kiểm soát chất lượng gắn với giá cả của từng mặt hàng. Nếu phát hiện vi phạm đề nghị xử lý theo đúng quy định của pháp luật và công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

4. Chỉ đạo các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi phải thực hiện kê khai giá ngay khi Thông tư số 30/2013/TT-BYT ngày 4/10/2013 về việc ban hành Danh mục sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc hàng hóa thực hiện bình ổn giá có hiệu lực thi hành và thực hiện kê khai giá khi có điều chỉnh giá trước khi bán trên thị trường theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn hiện hành (việc kê khai giá theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 1484/BTC-QLG ngày 29/1/2013 gửi Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn tạm thời về việc đăng ký giá, kê khai giá).

Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo thực hiện ngay các nội dung nêu trên và báo cáo kịp thời về Bộ Tài chính diễn biến giá cả thị trường của mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, tình hình, kết quả thực hiện và những vướng mắc cần giải quyết để Bộ xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết.

Bộ Tài chính trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng (để báo cáo);
- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ YT, Bộ CT, Bộ NN&PTNT;
- TCHQ, TCT, Vụ PC;
- Sở TC, Sở CT, Sở YT, Cục Thuế, Cục Hải quan tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các phương tiện thông tin đại chúng;
- Lưu: VT, QLG.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 13375/BTC-QLG năm 2013 thực hiện quản lý giá sữa và sản phẩm sữa theo quy định của Luật giá trên địa bàn do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.482
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.245.76