Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1304/TCHQ-TXNK năm 2014 chấm dứt hoạt động và thu hồi giấy phép đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1304/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hải Trang
Ngày ban hành: 11/02/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1304/TCHQ-TXNK
V/v chấm dứt hoạt động và thu hồi giấy phép đầu tư

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP.Hà Nội.

Tổng cục Hải quan nhận được quyết định số 08/QĐ-BQL ngày 20/1/2014 của Ban quản lý các khu công nghiệp & chế xuất Hà Nội về việc chấm dứt dự án đầu tư và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư số 012043000092 chứng nhận lần đầu ngày 28/1/2008, do Ban quản lý các khu công nghiệp & chế xuất Hà Nội cấp cho nhà đầu tư SUMITRONICS CORPORATION (Nhật Bản) thành lập Công ty TNHH Sumitronics Việt Nam. Địa điểm thực hiện dự án: Khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, TP. Hà Nội. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Quản lý thuế, Luật đầu tư và các văn bản hướng dẫn thực hiện thì Giấy chứng nhận đầu tư cấp cho Công ty TNHH Sumitronics (Việt Nam) không còn giá trị pháp lý.

1. Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố:

Kiểm tra trên chứng từ, sổ sách kế toán, trên chương kế toán thuế xuất nhập khẩu (KT559), trường hợp xác định Công ty TNHH Sumitronics còn nợ thuế xuất nhập khẩu thì thực hiện các biện pháp thu hồi nợ thuế theo quy định.

2. Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội căn cứ chế độ quy định và thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư số 012043000092 thực hiện một số nội dung sau:

- Thu hồi Danh mục hàng hóa nhập khẩu được miễn thuế đã cấp (nếu có) và phiếu theo dõi trừ lùi của số hàng hóa đã nhập khẩu (nếu có) và thông báo với cơ quan hải quan trên toàn quốc.

- Mời Công ty đến làm việc, yêu cầu báo cáo để thực hiện thu thuế đối với hàng hóa nhập khẩu đã được miễn thuế (nếu có).

- Có văn bản thông báo đến các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và đề nghị rà soát thực hiện thu thuế đối với các hàng hóa nhập khẩu của Công ty liên quan đến dự án.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hà Nội được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, thành phố (để p/h thực hiện);
- Lưu: VT, TXNK-QLN(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1304/TCHQ-TXNK năm 2014 chấm dứt hoạt động và thu hồi giấy phép đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.331

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.36