Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1299/TCHQ-TXNK năm 2014 về thuế giá trị gia tăng mặt hàng bắp hạt, đậu tương hạt nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1299/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 11/02/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1299/TCHQ-TXNK
V/v thuế GTGT mặt hàng bắp hạt, đậu tương hạt nhập khẩu

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan Đồng Nai;
- Công ty TNHH dinh dưỡng Á Châu.
(KCN Song Mây, xã Bắc Sơn, Trảng Bom, Đồng Nai)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2640/HQĐNa-TXNK ngày 24/12/2013 của Cục Hải quan Đồng Nai; công văn số 28-12/13 ngày 28/12/2013 của Công ty TNHH dinh dưỡng Á Châu về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với mặt hàng bắp hạt (ngô hạt), đậu tương hạt nhập khẩu. Về vấn đề này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12, thì:

+ Khoản 1 Điều 5 quy định: "Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu" thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

+ Khoản 2 Điều 8 quy định: "Thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác" áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%

- Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; Thông tư số 40/2012/TT-BNNPTNT ngày 15/8/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10/10/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thì:

Mặt hàng bắp hạt (ngô hạt) và đậu tương hạt khi làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam thuộc đối tượng hàng hóa phải kiểm dịch thực vật trước khi thông quan. Ngoài ra, tùy thuộc mục đích nhập khẩu thì mặt hàng bắp hạt (ngô hạt) và đậu tương hạt còn thuộc đối tượng phải kiểm tra chất lượng (trường hợp nhập khẩu làm thức ăn chăn nuôi) hoặc thuộc đối tượng phải thực hiện kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trước khi thông quan - trường hợp nhập khẩu làm thực phẩm (đăng ký với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn).

Về nguyên tắc, trước hết phải kiểm tra việc tuân thủ quy định về chính sách quản lý nhập khẩu để đảm bảo hàng hóa nhập khẩu đủ điều kiện được nhập khẩu. Việc áp dụng chính sách thuế GTGT cần phải đảm bảo áp dụng đồng bộ với chính sách quản lý hàng nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Đồng Nai, Công ty TNHH dinh dưỡng Á Châu biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Vụ CST, Vụ PC (BTC);
- Tổng cục Thuế;
- Cục Giám sát quản lý (TCHQ);
- Lưu: VT, TXNK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1299/TCHQ-TXNK năm 2014 về thuế giá trị gia tăng mặt hàng bắp hạt, đậu tương hạt nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.335

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.113