Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 12886/TCHQ-TXNK năm 2014 vướng mắc thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 12886/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 23/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12886/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc thuế GTGT

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3231/HQHCM-TXNK của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc vướng mắc thuế giá trị gia tăng (GTGT). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về vướng mắc thuế GTGT hàng nhập khẩu sau đó phải tái xuất nêu tại điểm 1 công văn số 3231/HQHCM-TXNK:

Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang lấy ý kiến các đơn vị có liên quan để trình Bộ hướng dẫn chung Cục Hải quan, Cục Thuế các tỉnh, thành phố thực hiện.

2. Về vướng mắc thuế GTGT hàng xuất khẩu sau đó tái nhập trước ngày 01/9/2014 (ngày Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành) nêu tại điểm 2 công văn số 3231/HQHCM-TXNK:

Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang lấy ý kiến các đơn vị có liên quan để trình Bộ hướng dẫn chung Cục Hải quan, Cục Thuế các tỉnh, thành phố thực hiện. Trước mắt, đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

3. Về vướng mắc thuế GTGT hàng nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu nêu tại điểm 3 công văn số 3231/HQHCM-TXNK:

Ngày 27/06/2014, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2436/TCT-KK hướng dẫn Công ty TNHH Advanex Việt Nam và Công ty TNHH Sankei Việt Nam (bản phô tô kèm theo), theo đó:

- Trường hợp phát sinh trước ngày 01/01/2014 của Công ty TNHH Advanex Việt Nam và Công ty TNHH Sankei Việt Nam được xử lý theo quy định tiền thuế GTGT nộp thừa (Tổng cục Hải quan đã có công văn hướng dẫn số 12271/TCHQ-TXNK ngày 10/10/2014).

- Những trường hợp phát sinh kể từ ngày 01/01/2014 thì Tổng cục Hải quan đang đề nghị Tổng cục Thuế hướng dẫn thực hiện thống nhất.

4. Về vướng mắc áp dụng mức thuế suất thuế GTGT nêu tại điểm 4 công văn số 3231/HQHCM-TXNK:

- Về vướng mắc thuế GTGT đối với mặt hàng dây giềng đan lưới đánh cá, sợi đan lưới đánh cá, Bộ Tài chính đã có công văn số 13742/BTC-CST ngày 29/9/2014 hướng dẫn Cục Hải quan, Cục Thuế các tỉnh, thành phố thực hiện, theo đó: Trường hợp mặt hàng nhập khẩu được xác định là mặt hàng “Dây giềng đan lưới đánh cá, sợi đan lưới đánh cá” thì áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 5% theo hướng dẫn tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC , không áp dụng mức 10% hướng dẫn cho mã hàng 5607.49.00 theo Thông tư số 83/2014/TT-BTC .

- Về vướng mắc thuế GTGT đối với mặt hàng nguyên liệu làm thuốc, hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế: Hiện nay, Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) đang tổng hợp chung các vướng mắc để hướng dẫn thực hiện thống nhất.

- Việc áp mã VNACCS để khai thuế suất thuế GTGT trên hệ thống VNACCS thực hiện theo nguyên tắc đã được công khai trên trang web của Tổng cục Hải quan, theo đó:

“1. Bảng mã này căn cứ quy định thuế suất thuế GTGT ở cấp độ Luật.

2. Việc ghi tên hàng hóa trong bảng mã này không có giá trị để xác định áp dụng hàng hóa đó ở khâu nhập khẩu.

3. Việc xác định hàng hóa, thuế suất thuế GTGT phải thực hiện theo các văn bản quy định, hướng dẫn liên quan.

4. Chỉ sau khi xác định được hàng hóa, thuế suất thuế GTGT mới áp mã dùng trong VNACCS theo bảng mã này để khai thuế suất thuế GTGT”.

Như vậy, hệ thống VNACCS không làm thay và không áp đặt thuế suất thuế GTGT cho người khai hải quan, người nộp thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-CS-M.Linh (03 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 12886/TCHQ-TXNK năm 2014 vướng mắc thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.555

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.161