Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 12834/BCT-XNK năm 2015 thông báo Hiệp định VKFTA có hiệu lực từ ngày 20/12/2015 do Bộ Công Thương ban hành

Số hiệu: 12834/BCT-XNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 16/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12834/BCT-XNK
V/v thông báo Hiệp định VKFTA có hiệu lực từ ngày 20/12/2015

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA) sẽ có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2015. Ngày 14 tháng 12 năm 2015, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 48/2015/TT-BCT sửa đổi ngày hiệu lực của Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc của Bộ Công Thương. Theo đó, hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Hàn Quốc kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2015 nếu đáp ng tiêu chí xuất xứ và quy định tại Thông tư số 40/2015/TT-BCT và Thông tư số 48/2015/TT-BCT nêu trên thì được hưởng ưu đãi thuế quan theo Hiệp định VKFTA.

Bộ Công Thương đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, ban ngành chức năng của tỉnh, thành phố khẩn trương thông báo việc triển khai thực thi Hiệp định VKFTA kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2015 và các văn bản pháp quy về xuất xứ nêu trên đến các doanh nghiệp xuất khẩu, các nhà sản xuất trong nước để tận dụng cơ hội xuất khẩu, hưởng ưu đãi thuế quan những ngày cuối năm 2015 và có kế hoạch xuất khẩu cho năm 2016 ngay khi Hiệp định có hiệu lực./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan);
- S
Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để thực hiện);
- Các Hiệp hội ngành hàng (để thực hiện);
- BQL các KCN và CX Hà Nội (để thực hiện);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (6);
- Vụ PC, Vụ KV
1, các Phòng Quản lý XNK khu vực (20) (để thực hiện);
- Lưu: VT, XNK(3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 12834/BCT-XNK năm 2015 thông báo Hiệp định VKFTA có hiệu lực từ ngày 20/12/2015 do Bộ Công Thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.366
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41