Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1275/BCT-ĐTĐL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Hoàng Quốc Vượng
Ngày ban hành: 15/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1275/BCT-ĐTĐL
V/v: Phê duyệt và thực hiện kế hoạch cung cấp điện tại địa phương trong mùa khô 2011

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Năm 2010, điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống điện quốc gia đạt 100,1 tỷ kg 15,1% so với năm 2009. Năm 2011, dự báo tốc độ tăng trưởng nhu cầu điện của hệ thống điện quốc gia tiếp tục ở mức cao khoảng 16-17%. Do tình hình khô cạn nghiêm trọng năm 2010 nên tại thời điểm cuối tháng 01 năm 20111, mực nước các hồ chứa thuỷ điện lớn trên toàn quốc ở mức rất thấp so với cùng kỳ nhiều năm. Ngoài ra, một số nhà máy nhiệt điện than mới đưa vào vận hành tại miền Bắc vẫn chưa vận hành ổn định nên hệ thống điện quốc gia có nguy cơ thiếu điện vào các tháng mùa khô 2011. Hiện nay, tình hình cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia tiếp tục gặp thêm yếu tố bất lợi như sự cố nhà máy điện Phú Mỹ 3 (720MW) vào ngày 23/01/2011 đã làm giảm 50% khả năng phát điện của nhà máy trong giai đoạn khắc phục sự cố dự kiến kéo dài 3 tháng; sản lượng điện không huy động từ nhà máy ước tính lên đến 700 triệu kWh. Sự cố này càng làm tăng nguy cơ thiếu điện trong các tháng mùa khô năm 2011.

Trước tình hình trên, Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-BCT ngày 28 tháng 01 năm 2011 về việc cung cấp điện và vận hành hệ thống điện trong mùa khô năm 2011, trong đó xác định rõ trách nhiệm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các tổng công ty điện lực, các công ty điện lực và Sở Công Thương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc lập, phê duyệt và thực hiện kế hoạch cung cấp điện tại các địa phương trên cả nước.

Để thực hiện cắt giảm điện tại địa phương được thực hiện công bằng, minh bạch, giảm thiểu ảnh hưởng của việc cắt điện đến sản xuất và đời sống sinh hoạt của nhân dân, Bộ Công Thương đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai thực hiện các công việc sau:

1. Chỉ đạo Sở Công Thương phối hợp với Tổng công ty điện lực/Công ty điện lực tại địa phương lập kế hoạch cung cấp điện hàng tháng trên địa bàn tỉnh trong mùa khô năm 2011 ngay từ giữa tháng 2 năm 2011. Nội dung kế hoạch cung cấp điện được thực hiện trên cơ sở sản lượng điện năng phân bổ cho địa phương và bao gồm kế hoạch cắt giảm điện hàng tháng trong trường hợp phải tiến hành cắt giảm điện. Kế hoạch cắt giảm điện phải được xây dựng theo nguyên tắc sau:

a) Ưu tiên cung cấp điện cho các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng diễn ra tại địa phương;

b) Thực hiện cắt giảm điện đối với mọi thành phần phụ tải điện, mọi khách hàng sử dụng điện trừ các khách hàng sử dụng điện quan trọng theo danh sách được UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phê duyệt;

c) Việc cắt điện phải được thực hiện luân phiên, không cắt điện kéo dài đối với một khu vực hoặc một phụ tải điện.

2. Phê duyệt kế hoạch cung cấp điện hàng tháng trên địa bàn trong mùa khô năm 2011 để tổng công ty điện lực/công ty điện lực tại địa phương triển khai thực hiện.

3. Chỉ đạo Sở Công Thương thực hiện công tác giám sát tình hình cung cấp điện của tổng công ty điện lực/công ty điện lực tại địa phương theo kế hoạch cung cấp điện tháng đã được duyệt.

4. Chỉ đạo Sở Công Thương phối hợp với tổng công ty điện/công ty điện lực tại địa phương tổ chức và triển khai thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện và giám sát việc thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn theo Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện.

Bộ Công Thương đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Sở Công Thương;
- Tập đoàn điện lực Việt Nam;
- Các Tổng công ty điện lực;
- Lưu: VT, ĐTĐL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Quốc Vượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1275/BCT-ĐTĐL ngày 15/02/2011 về phê duyệt và thực hiện kế hoạch cung cấp điện tại địa phương trong mùa khô 2011 do Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.754
s251

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.190.193