Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1272-CV/NG-LPQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Ngoại giao Người ký: Vũ Dũng
Ngày ban hành: 12/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NGOẠI GIAO
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1272-CV/NG-LPQT
V/v: Thông báo ngày hiệu lực của
Hiệp định về cơ chế giải quyết tranhchấp thuộc Hiệp định khung về hợp tác kinh tế ASEAN-Trung Quốc.

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2005

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Thực hiện Pháp lệnh về ký kết và thực hiện Điều ước quốc tế năm 1998 (Điều 28) và quyết định của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 70/2005/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2005), ngày 29 tháng 4 năm 2005. Bộ Ngoại giao đã hoàn thành thủ tục đối ngoại về việc phê duyệt Hiệp định về cơ chế giải quyết tranh chấp Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và nước Cộng hòa nhân dân Trung hoa, ký tại Viên-chăn ngày 29 tháng 11 năm 2004.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 của Hiệp định, Việt Nam có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo Hiệp định nêu trên kể từ ngày 04 tháng 4 năm 2005 (ngày Việt Nam hoàn thành thủ tục trong nước để Hiệp định nêu trên có hiệu lực).
Bộ Ngoại giao xin trân trọng thông báo.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Quốc hội (để báo cáo);
- Văn phòng Chủ tịch nước (để báo cáo);
- Phòng công báo – Văn phòng Chính phủ (để đăng Công báo);
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Sở Ngoại vụ Tp. Hồ Chí Minh;
- Lưu LPQT HC.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
THỨ TRƯỞNG
Vũ Dũng

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1272-CV/NG-LPQT ngày 12/05/2005 của Bộ Ngoại giao về việc Thông báo ngày hiệu lực của Hiệp định về cơ chế giải quyết tranh chấp thuộc Hiệp định khung về hợp tác kinh tế ASEAN-Trung Quốc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.039

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.191.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!