Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 127/TCT/NV7 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 08/01/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 127/TCT/NV7

Hà Nội, ngày 08 tháng 1 năm 2002

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC THUẾ SỐ 127 TCT/NV7 NGÀY 08 THÁNG 1 NĂM 2002 VỀ VIỆC TÍNH TIỀN THUÊ ĐẤT

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Thái Bình

Trả lời Công văn số 1053 CT/KH ngày 24/12/2001 của Cục thuế tỉnh Thái Bình về việc: "Tính tiền thuê đất", Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Điểm 3, Mục II, Phần I, Thông tư số 35/2001/TT-BTC ngày 25/5/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc nộp tiền thuê đất, góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước quy định đối tượng không phải nộp tiền thuê đất: "Tổ chức kinh tế đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp từ người khác hoặc đã được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền đó không có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước thì không phải chuyển sang thuê đất…".

Căn cứ vào quy định trên, trường hợp Công ty xuất nhập khẩu Hương Sen Thái Bình được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền đó không có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước thì không phải chuyển sang thuê đất; Công ty phải nộp thuế nhà đất hàng năm theo quy định của Pháp lệnh về thuế nhà đất.

Trường hợp Công ty xuất nhập khẩu Hương Sen Thái Bình được nhà nước giao đất; Công ty đã nộp tiền đền bù thiệt hại về đất và được coi là đã nộp một phần tiền sử dụng đất theo quy định tại Mục IV, Phần II, Thông tư số 35/2001/TT-BTC ngày 25/5/2001 của Bộ Tài chính nêu trên; Nay Công ty thuộc đối tượng chuyển sang thuê đất, thì số tiền sử dụng đất không có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước (tiền huy động của CBCNV, tiền vay ngân hàng, các nguồn tiền huy động khác) đã nộp vào ngân sách Nhà nước được trừ vào tiền thuê đất phải nộp hàng năm.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Thái Bình căn cứ vào hướng dẫn trên và hồ sơ cụ thể của Công ty xuất nhập khẩu Hương Sen Thái Bình để xử lý theo đúng chính sách.

Phạm Văn Huyến

(Đã ký)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 127/TCT/NV7 ngày 08/01/2002 của tổng cục Thuế về việc tính tiền thuê đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.429

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.112.70
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!