Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 127/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc đề nghị không thu thuế nhập khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu không đạt chất lượng bị trả về

Số hiệu: 127/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 10/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 127/TCHQ-KTTT
V/v: Không thu thuế nk hàng xuất khẩu bị trả về

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2006

 

Kính gửi:

  - Cục hải quan Tp. Hồ Chí Minh
  - Nông trường Sông Hậu (Ô Môn, Cần Thơ)

 

Trả lời công văn số 455/CV/NT.05 ngày 27.9.2005 của Nông trường Sông Hậu về việc đề nghị không thu thuế nhập khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu không đạt chất lượng bị trả về; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 1.8 và điểm 2 mục I, phần E Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31.8.2004 của Bộ Tài chính thì hàng hóa đã xuất khẩu nhưng vì lý do nào đó buộc phải nhập khẩu trở lại Việt Nam được xét hoàn thuế xuất khẩu đã nộp và không phải nộp thuế nhập khẩu, thẩm quyền giải quyết không thu thuế nhập khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu không đạt chất lượng bị trả về thuộc Cục Hải quan địa phương.

Đề nghị Nông trường Sông Hậu nộp hồ sơ xin hoàn thuế và bổ sung hồ sơ theo hướng dẫn tại công văn số 3656/TCHQ-KTTT ngày 8.9.2005 của Tổng cục Hải quan đến Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh để được xem xét giải quyết theo đúng quy định.

Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra bộ hồ sơ, tính đúng đắn của bản thỏa thuận hoặc phụ lục hợp đồng giữa Nông trường Sông Hậu và bên mua nước ngoài về việc thanh toán lô hàng đó và giải quyết hoàn thuế cho doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Nông trường Sông Hậu và Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 127/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc đề nghị không thu thuế nhập khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu không đạt chất lượng bị trả về

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.429
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.122.228