Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 12658/BTC-QLG năm 2013 giá sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ nhỏ do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 12658/BTC-QLG Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 20/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12658/BTC-QLG
V/v giá sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ nhỏ

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2013

 

Kính gi: Văn phòng Chính phủ

Theo đề nghị của Văn phòng Chính phủ tại công văn số 7828/VPCP-KTTH ngày 19/9/2013 về nội dung báo cáo của Bộ Y tế tại công văn số 5761/BYT-ATTP ngày 13/9/2013, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Ngay sau sự phản ánh của dư luận về việc đổi tên mặt hàng mà thực tế luôn được gọi là sữa sau khi thực hiện quy chuẩn của Bộ Y tế thành sản phẩm dinh dưỡng, sn phẩm chức năng...., Trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định hướng dẫn một số điều của Luật Giá, Bộ Tài chính đã chủ động đề xuất Chính phủ đưa hàng hóa này (dù dưới bất cứ hình thức tên gọi nào nhưng thực chất là sữa bột cho trẻ em dưới 6 tuổi) vào diện kê khai giá, hiện đang trình Chính phủ phê duyệt. Đồng thời, đã chủ động làm việc trực tiếp với Bộ Y tế và có công văn gửi Bộ Y tế, các doanh nghiệp kinh doanh sữa.

Sau khi tiếp nhận đề nghị của Bộ Tài chính, Bộ Y tế đã có văn bản trả lời:

- Trả lời Công văn số 3180/BTC-QLG ngày 12/3/2013 của Bộ Tài chính, Cục An toàn thực phẩm có Công văn 516/ATTP-SP ngày 28/3/2013 về việc quản lý sản phẩm có chứa sữa với nội dung: Qua nghiên cứu nội dung công văn và việc cung cấp danh mục sản phẩm sữa, sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung thì Bộ Y tế đã ban hành 03 Thông tư v quy chuẩn kỹ thuật quc gia về phân nhóm sản phẩm và Thông số 31/2010/TT-BYT về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm sữa dạng bột phải có hàm lượng Protein trên 34 % mới được gọi là sữa. Theo quy chuẩn này hầu hết các sản phẩm trước đây gọi là sữa thuộc danh mục bình ổn giá và đăng ký giá về Bộ Tài chính hoặc S Tài chính đều có hàm lượng protein dưới 34% và đã được Bộ Y tế đổi tên mới là: thức ăn công thức, thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng, sản phẩm dinh dưỡng...

Mặt khác, hiện nay, Việt Nam đã chính thức tham gia Công ước HS về phân loại sản phẩm hàng hóa để phân loại hàng hóa khi tham gia xuất nhập khu. Khi phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu theo quy định của Công ước HS thì sản phẩm sữa dạng bột được nhập khẩu vào Việt Nam không quy định phải có hàm lượng Protein trên 34 % như các Quy chuẩn kỹ thuật do Bộ Y tế ban hành.

- Trả lời Công văn số 10323/BTC-QLG ngày 7/8/2013 về việc phân loại các sản phẩm sữa; Bộ Y tế đã có công văn số 5560/BYT-ATTP ngày 6/9/2013 về phân loại sản phẩm thuộc danh mục phải thực hiện bình ổn giá trả lời với nội dung như sau:

- Sữa và sản phẩm dinh dưỡng có chứa sữa thuộc nhóm thực phẩm bổ sung hoặc nhóm thực phẩm sử dụng với mục đích đặc biệt dùng cho trẻ dưới 6 tuổi. Cụ thể một s dòng sản phẩm như sau:

+ Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 0 - 36 tháng tuổi.

+ Sữa và sản phẩm dinh dưỡng có chứa sữa được bổ sung hoặc không bổ sung vi cht dinh dưỡng nhưng không theo công thức đã quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật có công bố sử dụng cho trẻ dưới 6 tuổi.

Như vậy, theo các văn bản của Bộ Y tế trả lời Bộ Tài chính và văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ đã khẳng định về bản chất, các sản phẩm thuộc diện điều chỉnh trong 03 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nêu trên là các sản phẩm thuộc nhóm sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định của Luật Giá. Tuy nhiên đây không phải là văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Y tế cn phải có hướng dẫn dưới dạng văn bản pháp luật để thực hiện chung.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã có Công văn s 170/CQLG-NLTS ngày 7/8/2013 yêu cầu 18 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sữa báo cáo về việc tên mặt hàng sữa, các sản phẩm từ sữa theo báo cáo của 17/18 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sữa báo cáo về Bộ Tài chính thì hiện nay không còn sản phẩm nào (theo giấy phép chứng nhận của Bộ Y tế) có tên là sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi mà các sản phẩm (trước đây gọi là sữa) đang được bán trên thị trường trên nhãn mác bao bì là sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm dinh dưỡng công thức, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung, sản phẩm dinh dưỡng công thức...

Mặt khác, ngay khi Luật giá có hiệu lực, Bộ Tài chính không tiếp nhận hồ sơ đăng ký giá đối với sản phẩm là sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi để kịp thời báo cáo về việc đổi tên gọi đối với sản phẩm trước đây gọi là sữa, trong các buổi họp Tổ điều hành thị trường trong nước mà Bộ Tài chính là thành viên, Bộ Tài chính cũng đã đề nghị Tổ điều hành kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ về việc chuẩn hóa tên gọi về sữa. Sau đó, Tổ điều hành thị trường trong nước đã có báo cáo kiến nghị Thủ tướng Chính phủ (tháng 2, tháng 3; tháng 7, tháng 8) và Văn phòng Chính phủ đã thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải: “Đề nghị Bộ Y tế thống nhất và có hướng dẫn chung đối với các sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ em dưới 6 tuổi để tạo thuận lợi cho các Bộ, ngành liên quan trong công tác quản lý nhà nước về giá (Công văn số 413/VPCP-KTTH ngày 6/3/2013; công văn số 576/VPCP-KTTH ngày 1/4/2013; công văn s 1564/VPCP-KTTH ngày 8/8/2013; công văn số 1784/VPCP-KTTH ngày 5/9/2013).

Từ tình hình thực tế hiện nay, căn cứ vào Điểm h, Khoản 2, Điều 15 của Luật Giá giá s 11/2012/QH13 ngày 20/06/2012 có hiệu lực từ 01/01/2013 quy định mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc danh mục bình ổn giá của nhà nước, như vậy sản phẩm với tên gọi các sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm dinh dưỡng công thức, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung, sản phẩm dinh dưỡng công thức.... không thuộc danh mục bình ổn giá. Chính vì thế, cơ quan quản lý giá không có căn cứ để đề xuất bình ổn giá đối với mặt hàng này được vì tên gọi của hàng hóa đã bị thay đổi.

Vì vậy, để thống nhất trong công tác phối hợp quản lý, bình ổn giá mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định của Luật giá, theo chức năng nhiệm vụ được giao và nội dung công văn số 5761/BYT-ATTP ngày 13/9/2013 đã được Bộ Y tế khẳng định về bản chất, các sản phẩm thuộc diện điều chỉnh trong 03 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nêu trên là các sản phẩm thuộc nhóm sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định của Luật Giá và để thống nhất quản lý từ khâu nhập khẩu đến người tiêu dùng và tránh tình trạng các doanh nghiệp kinh doanh, phân phối sữa s dụng hợp lý các văn bản của nhà nước đ đăng ký lưu hành sản phẩm sữa trên thị trường (cụ thể: tuân thủ theo công ước về HS khi nhập khẩu hàng vào Việt Nam, Doanh nghiệp khai báo hải quan là sữa để phân loại theo tên gọi hàng hóa và kê khai thuế xuất nhập khẩu theo đúng với bản chất hàng hóa nhưng khi đưa vào lưu thông đổi tên gọi thành sản phẩm dinh dưỡng, thức ăn công thức, thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng...theo Quy chuẩn kỹ thuật của Bộ Y tế). Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng Chính phủ như sau:

- Giao Bộ Y tế ban hành ngay danh mục sữa và các sn phẩm từ sữa thuộc sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi được quy định tại Điểm h, Khoản 2, Điều 15 của Luật Giá.

- Bộ Y tế chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính (Tổng cục Hải Quan) rà soát, đánh giá lại việc phân loại hàng hóa nhập khẩu, đảm bảo thống nhất việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam với công ước về mã HS và quy chuẩn kỹ thuật quc gia Việt Nam đi với mặt hàng sữa.

- Sau khi Bộ Y tế ban hành danh mục sữa và các sản phẩm từ sữa, Bộ Tài chính tiến hành triển khai việc kê khai giá: yêu cầu Sở Tài chính các tỉnh thành phố và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, phân phối sản phẩm (trước đây là sữa đã đăng ký giá với các cơ quan quản lý giá) thực hiện kê khai giá và báo cáo về việc điều chỉnh giá về Bộ Tài chính để có các biện pháp xử lý nếu vi phạm pháp luật về giá.

- Cần sớm ban hành Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá. Trên cơ s đó Bộ Y tế ban hành ngay thông tư hướng dẫn mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định của Điểm h, Khoản 2, Điều 15 của Luật Giá để thực hiện thống nhất.

Đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công Thương, Bộ Y tế;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, Cục QLG.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 12658/BTC-QLG năm 2013 giá sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ nhỏ do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.826
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37