Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1259/TCHQ-GSQL về gia hạn kiểm tra chất lượng do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1259/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 10/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1259/TCHQ-GSQL
V/v gia hạn kiểm tra chất lượng  

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần và phát triển công nghệ nông thôn
(Đ/c: Lạc Hồng, Văn Lâm, Hưng Yên).

 

Trả lời công văn số 260210/RTD-CV ngày 26 tháng 02 năm 2010 của Công ty về nội dung nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm b khoản 3 điều 11 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ và điểm b khoản 1 điều 25 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009 của Bộ Tài chính thì công ty phải nộp kết luận kiểm tra chất lượng trong vòng 30 ngày kể từ ngày đưa hàng về địa điểm kiểm tra (ghi trên giấy đăng ký kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu) để cơ quan kiểm tra thực hiện việc kiểm tra và cơ quan Hải quan hoàn thành việc thông quan hàng hóa.

Tuy nhiên, theo trình bày của công ty, Trung tâm kiểm nghiệm thuốc thú y TW1 thực hiện kiểm tra lô hàng Vaccine H5N1 công ty nhập khẩu và trả kết quả trong thời gian từ 30 đến 60 ngày (ghi trên giấy đăng ký kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu), công ty không thể nộp kết quả kiểm tra cho cơ quan Hải quan theo đúng thời hạn quy định.

Do vậy trong trường hợp này, công ty nộp Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng trong bộ hồ sơ hải quan để Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi làm thủ tục nhập khẩu theo dõi, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- HQ Lạng Sơn;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Trang Website HQ;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1259/TCHQ-GSQL về gia hạn kiểm tra chất lượng do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.225

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.227