Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1247-TM/QLTT ngày 04/04/2002 của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn tổ chức triển lãm hàng thật - hàng giả 2002

Số hiệu: 1247-TM/QLTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Lê Danh Vĩnh
Ngày ban hành: 04/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1247-TM/QLTT
V/v hướng dẫn tổ chức triển lãm hàng thật - hàng giả 2002

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2002

 

Kính gửi:

- Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố
Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang và Nghệ An.
- Các doanh nghiệp tham gia triển lãm.

 

Để triển khai thực hiện Quyết định số 0311/QĐ-QLTT ngày 25/3/2002 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc tổ chức triển lãm hàng thật - hàng giả từ ngày 26/4 đến 2/5/2002 tại Hội chợ Hàng Tiêu dùng 2002 tại Trung tâm triển lãm Giảng Võ Hà Nội, Bộ Thương mại hướng dẫn việc tổ chức triển lãm hàng thật - hàng giả, như sau:

1. Mục đích yêu cầu:

Việc tổ chức triển lãm hàng thật - hàng giả tại Hội chợ hàng tiêu dùng năm 2002 nhằm:

- Giúp người tiêu dùng nhận biết phân biệt hàng thật - hàng giả khi mua sắm hàng hóa để chủ động bảo vệ quyền lợi cho mình đồng thời tẩy chay hàng giả.

- Tuyên truyền, thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp, người tiêu dùng, các cơ quan chức năng của nhà nước, cơ quan thông tấn, báo chí và toàn xã hội tham gia vào cuộc đấu tranh bài trừ tệ sản xuất và buôn bán hàng giả.

- Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có cơ hội trưng bày, giới thiệu hàng thật, hàng giả, nâng cao uy tín của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chân chính, lôi cuốn các doanh nghiệp chủ động tích cực tham gia công tác đấu tranh chống hàng giả đối với các sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.

- Giới thiệu kết quả bước đầu trong công tác đấu tranh chống hàng giả.

2. Các đơn vị tham gia:

- Cục Quản lý thị trường.

- Các Chi cục QLTT tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang và Nghệ An.

- Một số doanh nghiệp có nhiều biện pháp tích cực và phối hợp tốt trong công tác chống hàng giả.

3. Hiện vật trưng bày:

- Các loại hàng giả, hàng không bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2000/TTLT ngày 27/4/2000 của liên Bộ TM-TC-CA-KHCN&MT.

- Các loại hàng hóa vi phạm Quy chế ghi nhãn hàng hóa.

- Các loại tem, nhãn, bao bì, công cụ, vật tư, phương tiện... được sử dụng và việc sản xuất và tiêu thụ hàng giả.

- Các loại hàng thật để đối chứng với hàng giả tương ứng.

- Các pa nô, áp phích, hình ảnh để giới thiệu các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác chống hàng giả, hoạt động công tác chống hàng giả của lực lượng Quản lý thị trường, kết quả đấu tranh chống hàng giả, về tác hại của hàng giả.

- Các loại Catalog giới thiệu hàng hóa và các tài liệu hướng dẫn người tiêu dùng nhận biết phân biệt hàng thật, hàng giả.

4. Yêu cầu đối với hiện vật trưng bày:

- Hàng thật trưng bày phải bảo đảm chất lượng, có nhãn hàng hóa theo đúng Quy chế ghi nhãn hàng hóa.

- Hàng giả và các dụng cụ, phương tiện sử dụng vào sản xuất buôn bán hàng giả trưng bày phải đảm bảo về mặt pháp lý theo đúng quy định hiện hành về hàng giả, hàng không đảm bảo chất lượng, an toàn sử dụng và vệ sinh an toàn thực phẩm, có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc đã được các cơ quan nhà nước có chức năng kiểm tra xử lý vi phạm.

- Các doanh nghiệp chịu trách nhiệm về các hiện vật trưng bày. Những sản phẩm giả phải có kết luận, giám định, thẩm định hoặc xử lý của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ngăn ngừa hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh.

- Hàng giả đưa đến triển lãm là những loại hiện nay vẫn còn lưu thông trên thị trường, đặc biệt là các mặt hàng giả mới xuất hiện.

Ban Tổ chức có trách nhiệm xem xét về mặt pháp lý các hiện vật trưng bày.

5. Tổ chức trưng bày:

Tuỳ theo số lượng và chủng loại hiện vật của các đơn vị đăng ký trưng bày, Ban Tổ chức sẽ sắp xếp diện tích phù hợp để các Chi cục, các doanh nghiệp tham gia triển lãm trưng bày hàng hóa của mình theo tổng thể chung từng nhóm ngành hàng.

Ban Tổ chức có trách nhiệm chỉ đạo việc tổ chức trưng bày đảm bảo khoa học, hợp lý và thuận tiện cho người tham quan, bố trí cán bộ Chi cục và doanh nghiệp hướng dẫn thuyết minh trong thời gian triển lãm.

6. Thời gian, địa điểm:

- Các Chi cục và doanh nghiệp tham gia triển lãm đăng ký hiện vật trưng bày (theo mẫu kèm theo) gửi cho Ban Tổ chức trước ngày 15/4/2002 theo địa chỉ: Cục Quản lý thị trường, số 91 Đinh Tiên Hoàng Hà Nội, Fax: (04) 9342726, Điện thoại: (04) 8253273 hoặc thường trực Ban Tổ chức theo địa chỉ: Chi cục Quản lý thị trườn Hà Nội, số 192 Tôn Đức Thắng Hà Nội, điện thoại: (04).5116140, 091.3540036.

- Ban Tổ chức sẽ tiếp nhận và cùng với các đơn vị tham gia tổ chức trưng bày hiện vật triển lãm vào 2 ngày 24 và 25/4/2002 tại khu trung tâm nhà A1 Triển lãm Giảng Võ Hà Nội.

- Kết thúc triển lãm các Chi cục và các doanh nghiệp nhận lại hiện vật của mình.

7. Việc triển lãm mang ý nghĩa chính trị, xã hội do vậy Trung tâm Hội chợ triển lãm sẽ miễn kinh phí và chịu trách nhiệm trang trí tổng thể. Các chi phí khác như vận chuyển, bốc dỡ, trưng bày hiện vật, trang trí gian hàng, kể cả trong trường hợp phải mua hiện vật làm đối chứng, pa nô, áp phích, ảnh tư liệu, in các tờ rời hướng dẫn người tiêu dùng nhận biết phân biệt hàng thật, hàng giả, tiền công tác phí, lưu trú, bồi dưỡng cho cán bộ nhân viên của đơn vị tham gia phục vụ triển lãm,... các đơn vị tham gia triển lãm tự trang trải và tự chịu trách nhiệm trên cơ sở quy định hiện hành của Nhà nước (Thông tư số 93/2000/TT-BTC ngày 15/9/2000 và công văn số 9167/TC-CSTC ngày 27/9/2001 của Bộ Tài chính).

8. Phân công trách nhiệm:

a) Cục Quản lý thị trường cử một đồng chí Phó cục trưởng làm Trưởng Ban Tổ chức; giúp Bộ Thương mại chủ trì tổ chức, chỉ đạo triển lãm hàng thật - hàng giả; làm đầu mối liên hệ với Ban Tổ chức Hội chợ và kết thúc hội chợ có báo cáo với Bộ kết quả triển lãm. Phòng Nghiệp vụ - xử lý II Cục QLTT có trách nhiệm giúp Trưởng ban thực hiện nhiệm vụ nói trên.

b) Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cử người làm Phó Trưởng Ban Tổ chức có trách nhiệm:

- Huy động các hiện vật trưng bày của đơn vị.

- Tổ chức trưng bày, giới thiệu, bảo quản hiện vật trưng bày.

-Mời các doanh nghiệp tham gia triển lãm theo yêu cầu của Ban Tổ chức.

- Xem xét các hiện vật trưng bày, hướng dẫn việc trưng bày, bảo quản hiện vật triển lãm, thuyết minh hướng dẫn những ngành hàng phụ trách.

- Cử cán bộ tham gia triển lãm theo yêu cầu của Ban Tổ chức trong suốt thời gian Hội chợ.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Tổ chức.

c) Các Chi cục Quản lý thị trường - Thành viên Ban Tổ chức có trách nhiệm:

- Huy động hiện vật của Chi cục để trưng bày.

- Mời một số doanh nghiệp đóng trên địa bàn tham gia triển lãm.

- Cử cán bộ tham gia tiếp nhận, trưng bày, quản lý hiện vật, hướng dẫn thuyết minh theo yêu cầu của Ban Tổ chức.

d) Các doanh nghiệp được mời tham gia triển lãm có trách nhiệm:

- Đảm bảo tính pháp lý của hiện vật trưng bày, chất lượng hàng hóa trưng bày. In ấn tờ rời hướng dẫn nhận biết hàng thật, hàng giả.

- Cử người tham gia hướng dẫn thuyết minh trong thời gian triển lãm.

9. Trong quá trình tổ chức triển lãm nếu gặp khó khăn vướng mắc, ban Tổ chức báo cáo bộ để xem xét giải quyết. Kết thúc triển lãm, Ban Tổ chức tiến hành tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm, đề nghị Bộ khen thưởng cho các đơn vị, cá nhân có thành tích tham gia triển lãm và báo cáo kết quả với Bộ Thương mại./.

 

K/T BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Lê Danh Vĩnh

 

 

BẢN ĐĂNG KÝ

HIỆN VẬT TRIỂN LÃM HÀNG THẬT - HÀNG GIẢ

Kính gửi: Cục Quản lý thị trường 91 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội

Đơn vị:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Fax:

Xin đăng ký hiện vật trưng bày:

STT

Tên hiện vật

Đơn vị tính

Số lượng

Chú thích
(hàng thật, hàng giả)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày….tháng 4 năm 2002

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên đóng dấu)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1247-TM/QLTT ngày 04/04/2002 của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn tổ chức triển lãm hàng thật - hàng giả 2002

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.094
DMCA.com Protection Status