Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 12420/TXNK-PL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu Người ký: Đào Thu Hương
Ngày ban hành: 12/11/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ

XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12420/TXNK-PL
V/v thời gian áp dụng Hiệp định EVFTA

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH Atlas Copco Việt Nam.
(Đ/c: Tầng 1 Tòa nhà Simco, đường Phạm Hùng, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội)

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 10/10/2020/CV-ACV ngày 19/10/2020 của Công ty TNHH Atlas Copco Việt Nam đề nghị cho biết thời gian áp dụng Hiệp định EVFTA với các nước lãnh thổ thành viên Liên minh châu Âu. Về việc này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Ngày 18/9/2020, Nghị định số 111/2020/NĐ-CP ban hành Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu giai đoạn 2020-2022 (sau đây gọi tắt là Hiệp định EVFTA) của Chính phủ có hiệu lực thi hành.

Ngày 24/9/2020, Tổng cục Hải quan có công văn số 6283/TCHQ-TXNK hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện Nghị định số 111/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ.

Đề nghị Công ty đối chiếu các quy định nêu tại Nghị định số 111/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ và công văn số 6283/TCHQ-TXNK ngày 24/9/2020 của Tổng cục Hải quan để thực hiện theo đúng quy định.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Công ty biết và liên hệ trực tiếp với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,
PL-Hường (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 12420/TXNK-PL ngày 12/11/2020 về thời gian áp dụng Hiệp định EVFTA do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


532

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.52.167