Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 12418/BTC-CST năm 2016 góp ý dự thảo Thông tư về phí xử lý vụ việc cạnh tranh do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 12418/BTC-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 07/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12418/BTC-CST
V/v Góp ý dự thảo Thông tư về phí xử lý vụ việc cạnh tranh

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công thương; Kế hoạch và Đầu tư; Tư pháp;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Hiệp hội hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam;
- Hiệp hội phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam;
- Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 

Bộ Tài chính nhận được công văn số 1061/QLCT-VP ngày 29/8/2016 của Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công thương đề nghị ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí xử lý vụ việc cạnh tranh.

Căn cứ Luật phí và lệ phí, Bộ Tài chính đã dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí xử lý vụ việc cạnh tranh (tài liệu gửi kèm theo).

Đề nghị quý cơ quan, đơn vị nghiên cứu, có ý kiến tham gia để Bộ Tài chính tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Thông tư. Ý kiến tham gia xin được gửi về Bộ Tài chính (Vụ Chính sách thuế) trước ngày 27/9/2016.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý đơn vị./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Bộ Tài chính (để đăng tải);
- Lưu: VT, Vụ CST (CST5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 12418/BTC-CST năm 2016 góp ý dự thảo Thông tư về phí xử lý vụ việc cạnh tranh do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


871
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.196