Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 12311/BCT-TTTN 2017 thông báo áp dụng TCVN 11856:2017 Chợ kinh doanh thực phẩm

Số hiệu: 12311/BCT-TTTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Quốc Khánh
Ngày ban hành: 29/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12311/BCT-TTTN
V/v thông báo áp dụng TCVN 11856:2017 về Chợ kinh doanh thực phẩm

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

Đ đáp ứng yêu cầu của các địa phương về việc hướng dẫn công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại chợ, năm 2016, Bộ Công Thương đã xây dựng Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về Chợ kinh doanh thực phẩm và gửi Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định.

Ngày 15 tháng 8 năm 2017, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 2166/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, ban hành TCVN 11856:2017 Chợ kinh doanh thực phẩm (Nội dung TCVN 11856:2017 được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Công Thương tại địa chỉ: http://www.moit.gov.vn/web/guest/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/cong-bo-tcvn-11856-2017-ve-cho-kinh-doanh-thuc-pham-9908 15.html).

Bộ Công Thương thông báo đến Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương để biết và khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, quản lý chợ và các thương nhân kinh doanh tại chợ áp dụng; đồng thời chỉ đạo các Sở Công Thương tham khảo, hướng dẫn xây dựng mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm trong khuôn khổ triển khai Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số những năm tiếp theo./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- SCT các tỉnh, TP;
- Vụ KHCN;
- Vụ PC;
- Cục QLTT;
- Lưu: VT, TTTN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Khánh

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 12311/BCT-TTTN ngày 29/12/2017 về thông báo áp dụng TCVN 11856:2017 về Chợ kinh doanh thực phẩm do Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.120

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!