Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 123/GSQL-GQ2 sửa đổi điểm e khoản 1 và điểm d khoản 2 Điều 33 Nghị định 12/2006/NĐ-CP do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 123/GSQL-GQ2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Trịnh Đình Kính
Ngày ban hành: 20/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 123/GSQL-GQ2
V/v sửa đổi điểm e khoản 1 và điểm d khoản 2 Điều 33 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam

Cục Giám sát quản lý về hải quan nhận được báo cáo vướng mắc của Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam về việc đề nghị Tổng cục Hải quan kiến nghị BCT sửa đổi điểm e khoản 1 và điểm d khoản 2 Điều 33 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã có ý kiến tham gia với Bộ Công Thương tại công văn số 3436/TCHQ-GSQL ngày 09/07/2012 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 12/2006/NĐ-CP .

Cục giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 123/GSQL-GQ2 sửa đổi điểm e khoản 1 và điểm d khoản 2 Điều 33 Nghị định 12/2006/NĐ-CP do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.311
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.78