Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1226/TM-ĐT ngày 03/04/2002 của Bộ Thương mại về việc miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất năm 2002 thuộc dự án đầu tư vào địa bàn KTXH đặc biệt khó khăn

Số hiệu: 1226/TM-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Mai Văn Dâu
Ngày ban hành: 03/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1226/TM-ĐT
V/v miễn thuế NK nguyên liệu sản xuất năm 2002 thuộc dự án đầu tư vào địa bàn KTXH đặc biệt khó khăn

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2002

 

Kính gửi:

Công ty TNHH TASCO Việt Nam
(Thị trấn Hương Canh, Huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc)

 

Trả lời công văn số 45/TA-CV ngày 25/2/2002 của Công ty TNHH Tasco Việt Nam về việc miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất năm 2002;

Căn cứ Khoản 5 Điều 47 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ cho phép các dự án đầu tư vào địa bàn kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn được miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất trong 5 năm đầu sản xuất, trong đó Huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc thuộc Danh mục địa bàn kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn quy định ở Phụ lục kèm theo Nghị định;

Căn cứ các Quyết định số 230/2000/QĐ-BKH ngày 4/5/2000, Quyết định 462/2000/QĐ-BKH ngày 15/9/2000 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Danh mục các nguyên liệu, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được;

Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1- Xét báo cáo thực hiện nhập khẩu năm 2001 của Công ty, Bộ Thương mại xác nhận Công ty TNHH Tasco Việt Nam được miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu, (nguyên liệu này trong nước chưa sản xuất được) để sản xuất hạt TACAL trong năm 2002, phù hợp với khả năng sản xuất thực tế của Công ty và có tính đến phát triển, trị giá nhập khẩu khoảng 331.300 USD, gồm:

1. APP (mã HS 3902 10 20) 106 tấn 121.900 USD

2. LDPE (mã HS 3902 10 20) 129 tấn 103.200 USD

3. HDPE(wax) (mã HS 3901 20 90) 110 tấn 25.000 USD

4. Zine Stearate (mã HS 2915 70 20) 58 tấn 81.200 USD

Số nguyên liệu trên nằm trong kế hoạch nhập khẩu cho sản xuất đã được Sở Thương mại và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt tại văn bản số 06/XNK-TMDL ngày 04/01/2002.

2- Chỉ được miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu sản xuất tại Công ty Tasco Việt Nam tại Huyện Bình Xuyên, không miễn thuế với số nguyên liệu doanh nghiệp đưa ra các cơ sở khác để gia công, hoặc nhượng bán.

Văn bản này có hiệu lực đến 31/12/2002./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1226/TM-ĐT ngày 03/04/2002 của Bộ Thương mại về việc miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất năm 2002 thuộc dự án đầu tư vào địa bàn KTXH đặc biệt khó khăn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.977
DMCA.com Protection Status