Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 12217/BTC-TCHQ năm 2013 thanh khoản nguyên liệu sản xuất sản phẩm bán cho SEV do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 12217/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 13/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 12217/BTC-TCHQ
V/v thanh khoản nguyên liệu sản xuất sản phẩm bán cho SEV

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh;
- Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam.
(Số 2, đường TS9 VSIP Bắc Ninh, Từ Sơn, Bắc Ninh)

 

Bộ Tài chính nhận được công văn số DRTVN/072013-1 ngày 06/08/2013 của Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam (Dreamtech) về việc thanh khoản nguyên liệu sản xuất sản phẩm xuất bán cho Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (SEV) nhưng chưa đăng ký định mức. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Để có cơ sở xét thanh khoản hoàn thuế cho lô hàng nhập khẩu để sản xuất hàng bán cho SEV nhung chưa đăng ký định mức với cơ quan hải quan trước khi xuất bán trong trường hợp các mã hàng đã xuất bán cho SEV thuộc các tờ khai đề nghị được thanh khoản hiện nay vẫn được Công ty tiếp tục sản xuất và xuất bán cho SEV, Bộ Tài chính đề nghị:

1. Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam lập Bảng thông báo định mức sử dụng nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất sản phẩm bán cho SEV để cơ quan hải quan đối chiếu giữa mã nguyên liệu sản xuất hàng hóa này tại thời điểm từ tháng 6/2012 đến tháng 9/2012 với mã nguyên liệu đang được Công ty nhập khẩu để tiếp tục sản xuất tại thời điểm hiện tại.

2. Cục Hải quan Bắc Ninh tiến hành:

- Kiểm tra Bảng thông báo định mức do Dreamtech xuất trình, nếu cùng mã nguyên liệu, cùng sản phẩm với Bảng thông báo định mức bổ sung, phù hợp, hợp lý thì chấp nhận Bảng thông báo định mức này.

- Thực hiện kiểm tra sau thông quan đối với Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam.

+ Kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, thẻ kho, chế độ quản lý luân chuyển hàng hóa của Công ty và định mức sản xuất sản phẩm do Công ty khai báo (nộp tại thời điểm xin xét hoàn thuế nhập khẩu), để xác định số hàng hóa đã xuất bán cho SEV trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 9/2012 được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu và khớp đúng với định mức khai báo. Trường hợp cần thiết có thể thực hiện kiểm tra định mức tại cơ sở sản xuất của Công ty để đối chiếu với định mức khai báo.

+ Kiểm tra lại tên hàng hóa giữa Bảng đăng ký định mức đã đăng ký với cơ quan hải quan của SEV và tên hàng thể hiện trên hóa đơn tài chính do Công ty xuất cho SEV; đồng thời yêu cầu Công ty cam kết về việc tên hàng trên hóa đơn tài chính xuất cho SEV và Bảng đăng ký định mức của SEV là một.

Nếu kết quả kiểm xác định hàng hóa xuất bán cho SEV được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu và sự khác biệt trong tên hàng là sai sót do dịch thuật như Công ty đã trình bày thì xem xét giải quyết hoàn thuế theo quy định.

Bộ Tài chính thông báo để Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam và Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, PC (BTC);
- Lưu: VT, TCHQ (12).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 12217/BTC-TCHQ năm 2013 thanh khoản nguyên liệu sản xuất sản phẩm bán cho SEV do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.497
DMCA.com Protection Status

IP: 54.209.202.123