Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 12179/VPCP-CN năm 2017 về dừng triển khai Đề án "Nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất và kinh doanh bia" do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 12179/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 14/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12179/VPCP-CN
V/v dng triển khai Đề án "Nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất và kinh doanh bia".

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Công Thương

Về đề nghị của Bộ Công Thương tại Công văn số 9822/BCT-CN ngày 23 tháng 10 năm 2017 về việc xin dừng triển khai Đề án Nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất và kinh doanh bia", Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đồng ý với kiến nghị nêu trên của Bộ Công Thương.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
Khoa học và Công nghệ, Y tế;
- Hiệp hội Bia - Rượu
- Nước giải khát VN;
- VPCP
: BTCN, các PCN
Các V TH, KTTH, KGVX, TGĐ cổng TTĐT;
- Lưu: VT, CN (2).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
P
HÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 12179/VPCP-CN năm 2017 về dừng triển khai Đề án "Nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất và kinh doanh bia" do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.377
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.90.122