Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 12093/VPCP-NN năm 2017 về bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về phân bón do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 12093/VPCP-NN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 13/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12093/VPCP-NN
V/v bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về phân bón

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Công Thương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn bản số 9088/BNN-BVTV ngày 30 tháng 10 năm 2017) về nhận bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về phân bón từ Bộ Công Thương, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản trên về việc nhận bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về phân bón từ Bộ Công Thương. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công Thương rà soát cụ thể số lượng hồ sơ, tài liệu liên quan để khẩn trương bàn giao theo quy định, bảo đảm công tác quản lý nhà nước về phân bón chuyển từ Bộ Công Thương sang Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không bị gián đoạn, triển khai có hiệu quả Nghị định 108/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Công Thương bàn giao nhiệm vụ quản lý về phân bón cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Công an, Thường trực Ban chỉ đạo 389 tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn nạn phân bón giả trên phạm vi cả nước, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật về sản xuất, kinh doanh phân bón.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương và các cơ quan biết thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: Công an, Nội vụ, TC, KHĐT;
- Thư
ng trực BCĐ 389;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, các Vụ: V
.I, TCCV, QHĐP, CN, KTTH;
- Lưu: VT, NN (2b) Hg
.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn
Cao Lục

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 12093/VPCP-NN năm 2017 về bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về phân bón do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


903
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.90.122