Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1209/TM-MNBG ngày 19/03/2004 của Bộ Thương mại về việc thù lao đại lý dầu hoả

Số hiệu: 1209/TM-MNBG Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Nguyễn Văn Diễm
Ngày ban hành: 19/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1209/TM-MNBG
V/v thù lao đại lý dầu hoả

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi: - Sở Thương mại & Du lịch tỉnh Lạng Sơn

Trả lời công văn số 13/TMDL-QLTM ngày 4 tháng 3 năm 2004 của Quý Sở về việc thực hiện công văn số 0728-TM/MN của Bộ Thương mại, Bộ có ý kiến như sau:

1. Theo báo cáo của Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam, Công ty Thương mại tổng hợp Lạng Sơn đã ký hợp đồng đại lý với Công ty Xăng dầu Bắc Sơn thuộc Tổng Công ty, với mức thù lao đại lý 200 đ/lít.

Về nguyên tắc, mức thù lao đại lý được xác định trong hợp đồng trên cơ sở thoả thuận giữa doanh nghiệp đầu mối và bên đại lý và bảo đảm cho bên đại lý bù đắp chi phí hợp lệ, hợp lý, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và có lãi, theo đúng tinh thần của Quyết định số 187/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 1505/2003/QĐ-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại.

Như vậy, không có quy định bù lỗ cho bên đại lý.

2. Nếu như mức thù lao đại lý đã ký kết không đảm bảo theo đúng nguyên tắc nêu trên, thì bên đại lý phải đàm phán tiếp tục với doanh nghiệp đầu mối.

3. Trong bất kỳ trường hợp nào, các doanh nghiệp đều phải bảo đảm cung ứng đủ dầu hoả cho nhu cầu của đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh, không được để xảy ra biến động giá cả thị trường.

Đề nghị Sở Thương mại Lạng Sơn chỉ đạo doanh nghiệp thực hiện theo các văn bản chỉ đạo của Bộ và báo cáo kịp thời các vướng mắc.

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
VỤ TRƯỞNG VỤ TMMN&MDBG
Nguyễn Văn Diễm

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1209/TM-MNBG ngày 19/03/2004 của Bộ Thương mại về việc thù lao đại lý dầu hoả

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.123
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.79.137