Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 12078/TCHQ-GSQL nhập khẩu tài sản cho thuê tài chính 2015

Số hiệu: 12078/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 21/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12078/TCHQ-GSQL
V/v NK tài sản cho thuê tài chính

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH Cho thuê tài chính quốc tế Việt Nam.
(P902 Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP.HCM)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 6403/NHNN-TTGSNH ngày 24/8/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (do Bộ Tài chính chuyển đến) và công văn số 104/CV-2015 ngày 30/10/2015 của Công ty TNHH Cho thuê tài chính quốc tế Việt Nam phản ảnh vướng mắc trong việc nhập khẩu máy móc thiết bị để thực hiện hợp đồng cho thuê tài chính.

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định số 39/2014/NĐ-CP ngày 07/5/2014 của Chính phủ, khoản 2 Điều 16 và khoản 1 Điều 28 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thủ tục nhập khẩu máy móc thiết bị cho thuê tài chính như sau:

1. Công ty cho thuê tài chính được sử dụng giấy phép nhập khẩu cấp cho bên thuê tài chính để làm thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị theo quy định phải có giấy phép nhập khẩu của cơ quan quản lý chuyên ngành.

2. Khi khai báo hải quan, người khai hải quan phải khai báo rõ lô hàng nhập khẩu theo hợp đồng cho thuê tài chính, tên công ty cho thuê tài chính, tên công ty thuê tài chính, giấy phép cấp cho bên thuê tài chính và nộp bổ sung hợp đồng cho thuê tài chính vào bộ hồ sơ lô hàng nhập khẩu.

3. Khi làm thủ tục hải quan, công chức hải quan tiến hành kiểm tra tính chính xác, đầy đủ và hợp lệ của nội dung khai báo tại hồ sơ hải quan, giấy phép nhập khẩu, hợp đồng cho thuê tài chính, nếu đáp ứng yêu cầu thì thông quan hàng hóa theo quy định (trừ trường hợp có quy định khác của pháp luật).

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Cho thuê tài chính quốc tế Việt Nam được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Cục Hải quan các tỉnh, TP (để thực hiện);
- Các đ/v: PC, KTSTQ, ĐTCBL, QLRR,TT;
- Lưu: VT, GSQL(02).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 12078/TCHQ-GSQL ngày 21/12/2015 vướng mắc trong việc nhập khẩu máy móc thiết bị để thực hiện hợp đồng cho thuê tài chính do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.749

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!