Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 12071/TCHQ-GSQL rà soát tờ khai hải quan đủ điều kiện chưa được xác nhận hệ thống 2015

Số hiệu: 12071/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 21/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12071/TCHQ-GSQL
V/v rà soát tờ khai hải quan hàng hóa XNK đủ Điều kiện qua khu vực giám sát hải quan nhưng chưa được xác nhận trên Hệ thống

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Nhằm giải quyết dứt Điểm đối với các tờ khai hải quan hàng hóa XNK đủ Điều kiện qua khu vực giám sát hải quan nhưng chưa được xác nhận trên Hệ thống, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với trường hợp có nhiều tờ khai nhánh khai cùng danh sách Container:

Hiện nay, trên Hệ thống đã có chức năng “IX.8.C Xác nhận Container qua KVGS với mã vạch”, đề nghị Cục Hải quan địa phương chỉ đạo công chức Hải quan cửa khẩu sử dụng chức năng này để thực hiện xác nhận hàng qua khu vực giám sát.

Đối với trường hợp tờ khai nhánh khai cùng danh sách container còn tồn trên Hệ thống từ trước thời Điểm Hệ thống có chức năng “IX.8.C Xác nhận Container qua KVGS với mã vạch”, đề nghị Cục Hải quan chỉ đạo công chức Hải quan cửa khẩu thực hiện rà soát, sử dụng tờ khai đầu tiên để nhập số container cho các tờ khai nhánh, sau đó sử dụng chức năng “IX.8.C Xác nhận container qua KVGS với mã vạch” để xác nhận trên Hệ thống.

2. Đối với trường hợp tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ:

a) Trước thời Điểm Tổng cục Hải quan ban hành công văn số 7726/TCHQ-GSQL ngày 24/8/2015:

a.1) Trường hợp doanh nghiệp khai đúng số quản lý nội bộ, Cục Hải quan chỉ đạo công chức hải quan cửa khẩu rà soát, căn cứ số quản lý nội bộ thực hiện xác nhận trên Hệ thống.

a.2) Trường hợp doanh nghiệp khai sai hoặc không khai số quản lý nội bộ, Tổng cục Hải quan giao Cục Giám sát quản lý xây dựng yêu cầu bài toán, phối hợp Cục Công nghệ thông tin nghiên cứu bổ sung chức năng trên Hệ thống cho phép sửa thông tin hàng hóa sau thông quan, cụ thể là sửa thông tin khai số quản lý nội bộ của doanh nghiệp.

b) Sau thời Điểm Tổng cục Hải quan ban hành công văn số 7726/TCHQ-GSQL:

b.1) Trường hợp doanh nghiệp khai đúng số quản lý nội bộ, Hệ thống E-Customs V5 đã có chức năng tự động loại tờ khai ra khỏi báo cáo chưa xác nhận hàng qua KVGS.

b.2) Trường hợp doanh nghiệp khai sai hoặc không khai số quản lý nội bộ: Đối với tờ khai luồng vàng, luồng đỏ, công chức hải quan cửa khẩu yêu cầu doanh nghiệp khai đúng số quản lý nội bộ theo quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính và quy định tại Quyết định 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015 của Tổng cục Hải quan để Hệ thống tự động xác nhận trên Hệ thống; Đối với tờ khai luồng xanh, Tổng cục Hải quan giao Cục Giám sát quản lý phối hợp Cục Công nghệ thông tin bổ sung chức năng sửa thông tin hàng hóa sau thông qua như nêu tại tiết a.2) Điểm 2 trên đây.

3. Đối với tờ khai sửa đổi (thay đổi số thứ tự thứ 12), nếu một trong các tờ khai đã được xác nhận hàng qua khu vực giám sát thì số tờ khai kế tiếp của tờ khai này được loại khỏi báo cáo chưa được xác nhận hàng qua khu vực giám sát.

4. Đối với tờ khai xác nhận qua khu vực giám sát trong trường hợp chuyển địa Điểm kiểm tra, đề nghị cán bộ công chức sử dụng chức năng “IX.1.F. Chuyển địa Điểm giám sát”. Trường hợp tờ khai khi sửa đổi đã qua khu vực giám sát thì Hệ thống cập nhật tương tự như hướng dẫn tại Điểm 3 trên đây.

5. Các trường hợp khác, Chi cục Hải quan cửa khẩu phối hợp với Chi cục nơi đăng ký tờ khai để thực hiện xác nhận theo nguyên tắc sau:

a) Căn cứ vào các chứng từ lưu tại cơ quan Hải quan theo hướng dẫn tại các văn bản có hiệu lực vào thời Điểm đăng ký tờ khai (như sổ giám sát, quy trình 2408/QĐ-TCHQ, quy trình 2575/QĐ-TCHQ, quy trình 988/QĐ-TCHQ, công văn 4415/TCHQ-GSQL ngày 23/4/2014) để rà soát tờ khai còn tồn chưa xác nhận qua khu vực giám sát hải quan nhưng hàng hóa thực tế đã qua khu vực giám sát hải quan và xác nhận trên Hệ thống; Khi xác nhận ghi rõ căn cứ xác nhận.

b) Trường hợp không có các chứng từ theo quy định như nêu trên nhưng có xác nhận của cơ quan kinh doanh dịch vụ cảng, kho, bãi là hàng hóa thuộc tờ khai đủ Điều kiện qua khu vực giám sát hải quan đã qua khu vực giám sát hải quan thì xác nhận trên Hệ thống và ghi rõ căn cứ xác nhận.

c) Chi cục Hải quan cửa khẩu phối hợp với các Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để xác định tờ khai đủ Điều kiện qua khu vực giám sát hải quan nhưng hàng hóa thuộc tờ khai đã được đưa qua khu vực giám sát ở tờ khai khác để thông báo với Chi cục nơi đăng ký tờ khai yêu cầu doanh nghiệp giải trình và thực hiện thủ tục hủy tờ khai (xác định thông qua việc kiểm tra hàng tồn tại cảng).

d) Các trường hợp khác không có căn cứ xác nhận hàng qua khu vực giám sát hải quan trên Hệ thống, yêu cầu các đơn vị tổng hợp, báo cáo chi tiết từng tờ khai về Tổng cục Hải quan để xem xét, giải quyết, không yêu cầu doanh nghiệp phải cung cấp chứng từ, hồ sơ để kiểm tra, xác nhận.

Tổng cục Hải quan thông báo nội dung trên để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Giám sát quản lý về HQ (để t/h);
- Cục CNTT & TK Hải quan (để t/h);
- Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 12071/TCHQ-GSQL ngày 21/12/2015 về rà soát tờ khai hải quan hàng hóa xuất nhập khẩu đủ điều kiện qua khu vực giám sát hải quan nhưng chưa được xác nhận trên Hệ thống do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.242

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.177
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!