Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1207/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 07/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1207/VPCP-KTTH
V/v Sửa đổi, bổ sung Nghị định 104/2007/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 1045/BTC-TCNH ngày 21 tháng 01 năm 2013 về tình hình kinh doanh dịch vụ đòi nợ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 104/2007/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ đòi nợ; trong đó, cần xác định rõ trách nhiệm quản lý Nhà nước của các Bộ, cơ quan liên quan; trách nhiệm quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra của chính quyền địa phương đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ; đồng thời, bổ sung các quy định về trang phục và hoạt động của văn phòng đại diện của các công ty đòi nợ.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tăng cường quản lý, giám sát các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ trên địa bàn tỉnh, thành phố từ khâu đăng ký thành lập doanh nghiệp, tổng hợp báo cáo đánh giá và xử lý các vi phạm nhằm tiếp tục đưa ngành nghề này vào nề nếp.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tư pháp;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, Trợ lý Thủ tướng Chính phủ, Các Vụ: TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH(3). 19

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1207/VPCP-KTTH ngày 07/02/2013 sửa đổi Nghị định 104/2007/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ đòi nợ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.990

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.107.249