Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1203/QLCL-CL1 về báo cáo hoạt động cấp giấy chứng thư cho lô hàng thủy sản xuất khẩu vào EU do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Số hiệu: 1203/QLCL-CL1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Người ký: Nguyễn Như Tiệp
Ngày ban hành: 16/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 1203/QLCL-CL1
V/v Báo cáo hoạt động cấp giấy chứng thư cho lô hàng thủy sản XK vào EU

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu vào EU;
- Các Trung tâm Chất lượng NLTS vùng 1-6.

 

Trong thời gian vừa qua, Tổng vụ sức khỏe và bảo vệ người tiêu dùng, DG-SANCO, Ủy ban Châu Âu (EC) đã kiểm tra, phát hiện một số trường hợp giả mạo giấy chứng nhận vệ sinh ATTP (chứng thư) kèm theo lô hàng thủy sản của Việt Nam xuất khẩu vào EU. Để ngăn chặn tình trạng này, DG-SANCO đã yêu cầu phía Việt Nam thực hiện báo cáo 2 tuần/lần chi tiết các chứng thư đã cấp cho lô hàng xuất khẩu vào EU.

Thực hiện yêu cầu nêu trên, Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản yêu cầu các doanh nghiệp, các Trung tâm vùng thực hiện các việc sau:

1. Các Trung tâm CL NLTS vùng:

- Kể từ ngày 01/07/2009, tổng hợp báo cáo 2 tuần/lần về Cục (bằng email theo địa chỉ: haivan.nafi@mard.gov.vn) chi tiết về các chứng thư đã cấp cho lô hàng xuất khẩu vào EU và các nước liên kết với EU: Na Uy, Thụy Sĩ, Iceland) theo mẫu nêu tại Phụ lục gửi kèm. Trong đó đặc biệt lưu ý thực hiện đúng:

+ Ngày 17 hàng tháng tổng hợp báo cáo đối với các chứng thư được Trung tâm vùng cấp từ ngày 1 đến ngày 15 của tháng đó.

+ Ngày 2 hàng tháng tổng hợp báo cáo đối với các chứng thư được Trung tâm vùng cấp từ ngày 16 đến ngày 31 của tháng trước đó.

+ Trường hợp, doanh nghiệp đề nghị cấp đổi giấy chứng thư mới (số giấy chứng thư cũ đã được tổng hợp báo cáo về Cục), các Trung tâm vùng phải nhanh chóng thông báo về Cục nếu kịp thời gian để báo cáo điều chỉnh tới EU, đồng thời cập nhật các trường hợp cấp đổi giấy chứng thư này vào lần tổng hợp báo cáo đợt sau của đơn vị.

- Ghi đúng số chứng thư và ngày tháng cấp chứng thư đối với trường hợp đổi chứng thư mới. Tuyệt đối không được cấp lùi ngày.

- Để hạn chế tối đa các vướng mắc liên quan đến số liệu tổng hợp không chính xác, Cục yêu cầu Lãnh đạo các Trung tâm vùng trực tiếp chỉ đạo rà soát cẩn thận và chịu trách nhiệm về số liệu tổng hợp gửi báo cáo lên Cục.

2. Các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu vào EU:

- Nghiêm túc tuân thủ quy định về đăng ký kiểm tra và chứng nhận lô hàng thủy sản xuất khẩu vào EU.

- Hạn chế tối đa trong việc đổi giấy chứng thư đã cấp cho lô hàng của doanh nghiệp. Trong trường hợp phải cấp đổi giấy chứng thư, khẩn trương thông báo với Trung tâm CL NLTS vùng để cập nhật trong thông báo tới Cơ quan thẩm quyền EU.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu phát sinh khó khăn vướng mắc, các doanh nghiệp, Trung tâm vùng cần báo cáo bằng văn bản về Cục để được hướng dẫn giải quyết.

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PCT Trần Bích Nga (để biết);
- Lưu VT, CL1, KHTH.

PHÓ CỤC TRƯỞNG PHỤ TRÁCH
Nguyễn Như Tiệp

 


CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NLTS VÙNG ….
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

 

 

 

BÁO CÁO TỔNG HỢP CHỨNG NHẬN LÔ HÀNG THỦY SẢN XUẤT KHẨU VÀO EU VÀ CÁC NƯỚC LIÊN KẾT VỚI EU (NAUY, THỤY SĨ, ICELAND)

(Từ ngày……………..đến ngày……………….)

No

Country of Destination

Health Certificate No

Issuing Date (dd/mm/yy)

Name of Products

Gross weight (kgs)

Official Inspector

Container number

Entry Port

(*) Remark 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Đối với các trường hợp giấy chứng thư được cấp đổi mà Trung tâm vùng đã thống kê trong đợt báo cáo trước cần ghi chú tại cột “Remark” để Cục tổng hợp thông báo tới EU.

 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM CL NLTS VÙNG
(ký, đóng dấu)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1203/QLCL-CL1 về báo cáo hoạt động cấp giấy chứng thư cho lô hàng thủy sản xuất khẩu vào EU do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.162
DMCA.com Protection Status

IP: 54.91.121.255