Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 118TCHQ/GSQL về việc phân loại mặt hàng thiết bị điện hiệu EURO THERM DRIVERS. model 650V, Frame F do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 118TCHQ/GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 11/01/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 118TCHQ/GSQL
V/v: Phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2004

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 1790/HQHN-NV ngày 23.11.2004 của Cục Hải quan Hà Nội về việc phân loại mặt hàng thiết bị điện hiệu EURO THERM DRIVERS. model 650V, Frame F, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 82/2003/QĐ-BTC ngày 13.6.2003; Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 2003 ban hành kèm theo Quyết định số 110/2003/QĐ-BTC ngày 25.7.2003: Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29.8.2003 của Bộ Tài chính; Tham khảo chú giải chi tiết HS 2002 thì:

Mặt hàng thiết bị điện hiệu EURO THERM DRIVERS, model 650V, frame F là thiết bị biến đổi điện tĩnh, có công suất từ 30 - 90KW, điện áp vào 3 pha 380V, điện áp ra là 1 chiều hoặc xoay chiều, hoạt động theo nguyên tắc biến đổi tần số và điện áp, là máy biến tần, thuộc nhóm 8504, mã số 8504.40.90.

Tổng cục lưu ý Cục Hải quan Thành phố Hà Nội về việc khi đã nghiên cứu hồ sơ, tài liệu và áp dụng các quy định hiện hành, nếu đã xác định được chủng loại hàng và thấy rằng mặt hàng phân loại vào nhóm 85.04 là phù hợp thì phải quyết định và trả lời sớm cho doanh nghiệp. Mã số ghi trong packing list chỉ có tính chất tham khảo.

Tổng cục Hải quan trả lời để Hải quan Hà Nội thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 118TCHQ/GSQL về việc phân loại mặt hàng thiết bị điện hiệu EURO THERM DRIVERS. model 650V, Frame F do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.183
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.182.112