Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1155TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu thép phế liệu

Số hiệu: 1155TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 24/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1155TCHQ-GSQL
V/v: Việc nhập khẩu thép phế liệu

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục hải quan thành phố Hải Phòng

 

Trả lời công văn số 907/549/HQHP-PNV ngày 01/3/2006 của Cục Hải quan TP Hải Phòng về việc nhập khẩu thép phế liệu. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 02/04/2004 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 03/2004/QĐ-BTNMT Quy định về bảo vệ môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất. Ngày 08/06/2004 Bộ Tài nguyên và Môi trường có công văn số 1833/BTNMT-BVMT gửi Tổng cục Hải quan đề nghị cơ quan hải quan căn cứ quy định tại Điều 5, 6 chương II Quyết định số 03/2004/QĐ-BTNMT nêu trên để kiểm tra phế liệu nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan đã có các văn bản số 2847/TCHQ-GSQL ngày 22/6/2004 và văn bản số 3643/TCHQ-GSQL ngày 06/8/2004 hướng dẫn thực hiện việc nhập khẩu các loại phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, theo đó Cơ quan Hải quan tại cửa khẩu căn cứ thực tế phế liệu nhập khẩu và quy định tại Điều 5, 6 chương II Quyết định số 03/2004/QĐ-BTNMT nêu trên, nếu đáp ứng các điều kiện quy định thì tiến hành làm thủ tục hải quan theo quy định.

Cơ quan Hải quan không yêu cầu doanh nghiệp nhập khẩu phải có các điều kiện quy định về kho bãi, xử lý môi trường. Quyết định số 03/2004/QĐ-BTNMT không quy định doanh nghiệp nhập khẩu ủy thác phải có chức năng kinh doanh, sản xuất thép.

Yêu cầu Cục Hải quan TP Hải Phòng thực hiện theo đúng các quy định./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- HQ các địa phương;
- Cty CP thép Hòa Phát;
- Lưu: VT, GQ (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1155TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu thép phế liệu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.538

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209